Home / Het project / Aanpak / Leren door Community of Practice

Aanpak

Leren door community of practice (CoP)

Vanaf het begin werkt WAVE als community of practice (CoP) toe naar een praktijkgericht samenwerkingsverband. Het leren in zo’n CoP verloopt anders dan op school of in een opleidingslokaal. Het leren gebeurt omdat alle deelnemers – ieder vanuit de eigen context – hier onderdeel zijn van een gemeenschap met een vergelijkbare praktijk en passie. Samen zoeken ze met betrekking tot moeilijk verstaanbaar gedrag naar betekenissen die relevant zijn voor hun eigen ervaring. Wat er geleerd gaat worden kan daardoor niet van tevoren precies worden bepaald. In een tijdperk waarin identiteit (Wie ben ik? Wie wil ik worden?) een zeer relevante vraag is voor de lerende medewerker, kan zo’n  CoP grote invloed uitoefenen.

Onze keuze voor een CoP is gemotiveerd door een perspectief op leren dat tot voorzichtigheid maant. Leerprocessen rondom mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag laten zich niet verbeteren door ze te instrumentaliseren. Ze laten zich wél verbeteren door volhardend te blijven zoeken vanuit belangstellende onderdompeling, vanuit het zelfonderzoek daarbij, vanuit een oriëntatie op het positieve en door daarbij de toepassing van bestaande begrippenkaders en modellen bewust te weerstaan.

In dat opzicht verschilt onze benadering van traditionele leertheorieën waarin de kennisoverdracht en de acquisitie van kennis centraal staan.

Inschrijven nieuwsbrief