Home / Het project / Doelstelling / Aanvulling op bestaande kennis

Doelstelling

Aanvulling op bestaande kennis

Mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag zijn aangewezen op anderen, die hen ‘lezen’, op hen afstemmen en hun stem vertolken. Deze vertolking gaat dikwijls gepaard met hindernissen, zeker als de hoofdpersonen niet kunnen praten. Vaak is het noodzakelijk om samen met de betrokken professionals en verwanten meer inzicht te krijgen in wat de ander bedoelt. Cruciaal hierbij is dat deze directbetrokkenen onderkennen dat (ook) hun kennis en ervaringen worden gevormd in een bepaalde (zorg)context, in een deel van de wereld dat voor hen vertrouwd is. En dat die kennis en ervaringen daarom hooguit een deel van het verhaal vertellen.

Vanuit dit uitgangspunt zetten we bij WAVE ‘outsider-onderzoekers’ in. Deze ‘outsider-onderzoekers’ zijn mensen zonder ervaringen in de professionele zorg, maar met een bijzondere professionele of persoonlijke achtergrond die een sterke invloed heeft (gehad) op de manier waarop zij in het leven staan en zich tot anderen verhouden.

Dit maakt dat outsider-onderzoekers vanuit hun eigen vorming voor het eerst naar de hen toegewezen zorgcontext kijken, met als gevolg dat veel wat impliciet is voor de betrokken zorgprofessionals voor hen niet ‘gewoon’ is. Hierdoor kunnen zij zorgprofessionals uitdagen om op een andere manier na te denken en te spreken over handelwijzen, routines en aannames.

Inschrijven nieuwsbrief