Home / Het project / Doelstelling / Betere overgang van studie naar werk

Doelstelling

Betere overgang van studie naar werk

Bij zorgaanbieders en onderwijsinstellingen is het common sense dat afgestudeerden in de overgang van opleiding naar werken in de zorg voor mensen met een ernstige/matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag een sterk socialisatieproces doormaken. De ervaring leert dat stagiaires of beginnende medewerkers zichzelf aanvankelijk van alles afvragen, maar al snel meegaan in de bestaande manieren van denken en doen. Deze snelle socialisatie is belangrijk voor de continuïteit van zorgprocessen, maar het zorgt er ook voor dat de alternatieve perspectieven op de omgang met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag die (door de nieuwelingen) aanvankelijk relevant werden geacht, in vastlopende situaties niet verder worden verkend.

Gedurende twee jaar krijgen studenten de gelegenheid om aan te sluiten bij de deelnemende casussen van WAVE. Hiermee hopen wij dat zij, door de uitwisseling tússen en mét de outsider-onderzoekers, bemoedigd worden om hun eigen ‘frisse’ blik, vragen, twijfels en intuïties te blijven verkennen, articuleren en aanscherpen.
Wij verwachten dat ze zo kanten van de zorg voor de hoofdpersonen (en voor hun eigen positie daarin) gaan ervaren die in de geldende professionele benadering buiten beeld blijven. Daarmee hopen we dat deze aankomende of nieuwe zorgprofessionals de ruimte ervaren om in hun (toekomstige) werk een goede balans te vinden tussen het inzetten van hun expliciete en impliciete instrumentarium.

Inschrijven nieuwsbrief