Home / De deelnemers / Hoofdonderzoekers en projectleiders

Hoofdonderzoekers en projectleiders

Het samenwerkingsverband is opgebouwd vanuit het werkveld. Het doen van een subsidieaanvraag is geïnitieerd vanuit CCE i.s.m. met onderzoekers van het VUmc Metamedica en de Universiteit voor Humanistiek.

Dr. Gustaaf Bos (UvH)

Dr. Gustaaf Bos is als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, vakgroep Zorgethiek. Hij is projectleider en hoofdonderzoeker van WAVE samen met dr. Vanessa Olivier-Pijpers.

Gustaaf promoveerde in 2016 op een onderzoek naar wat er gebeurt in ontmoetingen tussen mensen met en zonder ernstige verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen. Zijn proefschrift Antwoorden op andersheid was genomineerd voor de Ds. Visscherprijs 2018. De afgelopen jaren probeert hij middels collaboratief onderzoek bij te dragen aan meer ruimte voor persoonlijke ontmoetingen en verbindingen tussen mensen met een ernstige verstandelijke beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere betrokkenen; om zo de kwaliteit van bestaan van alle betrokkenen te vergroten. Gustaaf maakt deel uit van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusion & Belonging en de International Collaboration of Participatory Health Research. 

Dr. Vanessa Olivier-Pijpers (CCE)

Dr. Vanessa Olivier-Pijpers werkt bij CCE als science practitioner. Sinds 1 januari 2021 is zij projectleider en hoofdonderzoeker bij WAVE samen met dr. Gustaaf Bos.

Zij is opgeleid als orthopedagoog (Universiteit van Leiden) en in Beleid en management in de gezondheidszorg (Erasmus School of Health Policy and Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). De afgelopen bijna 20 jaar is ze werkzaam in met name de verstandelijk gehandicapten- en epilepsiezorg voor mensen die moeilijk verstaanbaar gedrag tonen.

In 2020 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij bewoners met verstandelijke beperkingen. In datzelfde jaar is ook het boek ‘Bewegen bij probleemgedrag’ gepubliceerd. In 2016 was ze een van de auteurs van ‘Signaleringsplan, zegen of vloek?’

Dr. Klaartje Klaver

Dr. Klaartje Klaver was tot 1 januari 2021 hoofdonderzoeker en projectleider van WAVE samen met dr. Gustaaf Bos. Klaartje was in die periode werkzaam bij het CCE waar zij onderzoek deed en stimuleerde naar moeilijk verstaanbaar gedrag. Ze is nu werkzaam bij Esdégé-Reigersdaal als gedragskundige.

Zij is opgeleid als cultureel (medisch) antropoloog en orthopedagoog en heeft zich de afgelopen tien jaar beziggehouden met onderzoek in de zorg. In 2016 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de manieren waarop zorgprofessionals in de oncologische ziekenhuiszorg aandachtig zijn naar hun patiënten en hoe dat wordt beïnvloed door de organisatorische, institutionele context. Van 2014-2016 werkte Klaartje daarnaast bij ZonMw. Ze is moeder van een zoon met het Syndroom van Down.

Inschrijven nieuwsbrief