Home / De deelnemers / Hoofdonderzoekers en projectleiders

Hoofdonderzoekers en projectleiders

Het samenwerkingsverband is opgebouwd vanuit het werkveld. Het doen van een subsidieaanvraag is geïnitieerd vanuit CCE i.s.m. met onderzoekers van het VUmc Metamedica en de Universiteit voor Humanistiek.

Dr. Klaartje Klaver (CCE)

Dr. Klaartje Klaver werkt bij het CCE waar zij onderzoek doet en stimuleert naar moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij is opgeleid als cultureel (medisch) antropoloog en orthopedagoog en heeft zich de afgelopen tien jaar beziggehouden met onderzoek in de zorg. In 2016 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de manieren waarop zorgprofessionals in de oncologische ziekenhuiszorg aandachtig zijn naar hun patiënten en hoe dat wordt beïnvloed door de organisatorische, institutionele context. Van 2014-2016 werkte Klaartje daarnaast bij ZonMw. Ze is moeder van een zoon met het Syndroom van Down.

Dr. Gustaaf Bos (VUMC)

Dr. Gustaaf Bos is als docent en onderzoeker verbonden aan het VUmc, afdeling Metamedica (leerstoel Participatie & Diversiteit) en het Amsterdam Public Health Research Institute. Hij is in 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar wat er gebeurt in ontmoetingen tussen mensen met en zonder ernstige verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen. Zijn proefschrift was genomineerd voor de Ds. Visscherprijs 2018. De afgelopen jaren probeert hij middels participatief onderzoek bij te dragen aan meer ruimte voor persoonlijke uitwisseling en verbondenheid tussen verschillende betrokkenen bij de zorg, om zo de kwaliteit van bestaan van mensen met een ernstige verstandelijke beperking te vergroten. Gustaaf maakt deel uit van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusion & Belonging en de International Collaboration of Participatory Health Research.

Inschrijven nieuwsbrief