Home / De deelnemers / Zorgaanbieders

Zorgaanbieders

Driejarig samenwerkingsverband met WAVE

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat op een bevredigende manier te ondersteunen. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen en de kennis en vaardigheden van buitenstaanders te leren benutten?

Om die vraag te onderzoeken zijn ook 6 zorgaanbieders een driejarig samenwerkingsverband met het Centrum voor Consulatie en Expertise en VUmc Metamedica aangegaan. Bij ieder van hun lopen outsider-onderzoekers twee jaar lang een halve dag per week mee in een casus rondom één hoofdpersoon met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij verbinden zich aan de situatie en de betrokkenen door langdurig te observeren en mee te doen.

De grote vraag is natuurlijk: wat gaat deze langdurige samenwerking en uitwisseling tussen in- en outsiders opleveren? Zal er iets van de kennis en vaardigheden van de outsider-onderzoekers ingeweven worden in de casus? Zal de kwaliteit van leven van de 13 hoofdpersonen verbeteren? En hoe kunnen we datgene dat we van WAVE leren benutten in andere zorgsettingen?

Inschrijven nieuwsbrief