Home / De deelnemers / Zorgaanbieders

Zorgaanbieders

Driejarig samenwerkingsverband met WAVE

6 zorgoranisaties hebben aan WAVE deelgenomen. Bij ieder zorgorganisatie liepen 2 outsider-onderzoekers twee jaar lang een halve dag per week mee in een casus rondom één hoofdpersoon met moeilijk verstaanbaar gedrag. Waarom deden de zorgorganisaties mee?

ASVZ    

“ASVZ heeft dagelijks te maken met mensen met een ernstige/matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Wij doen veel als het gaat om kennisontwikkeling en praktijkverbetering m.b.t. MVG. Wij willen graag de dialoog aangaan met de perspectieven van buitenstaanders en samen met hen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden voor de omgang met MVG. Innovatie komt van buiten. Als we het allemaal zelf zouden weten, zouden we nooit meer lastige cliënten hebben!”

Ipse de Bruggen    

“Ipse de Bruggen vindt het belangrijk dat er voor alle cliënten een perspectief is op een goed leven. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om dit te realiseren en bereid hierin te investeren. Het WAVE onderzoek is een project dat op een innovatieve manier buitenstaanders die niet in de zorg werken laat meedenken met cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en het begeleidingsteam in moeilijke situaties.  Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en hoe deze kunnen bijdragen aan nieuwe wegen in de zorg.”

Prisma 

“Het onderzoek biedt voor Prisma als zorgaanbieder de mogelijkheid om over langere tijd rondom enkele complexe EVB casussen met zowel deskundige partners, waaronder het CCE op een wetenschappelijke manier geborgd door het VUmc, te zoeken naar alternatieve vormen van goede zorg. Daarbij spreekt het Prisma in het bijzonder aan dat er alternatieve perspectieven worden betrokken van buiten de zorg.”

Severinus  

“Bij Severinus vinden we het belangrijk om voor onze cliënten met complexe zorgvragen naast ons eigen primaire zorgproces ook geïnspireerd te blijven en “out of the box” te blijven denken. Wave is hier een prachtige manier voor! Wij hopen dat met de input van de outsider-onderzoeker we met andere ogen kunnen kijken naar onze cliënten en ook nog een extra bijdrage kunnen leveren aan hun kwaliteit van leven.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we verbonden zijn met wetenschappelijk onderzoek en kennis binnen blijven halen om onze inhoudelijke zorg te optimaliseren.”

Siza 

“Siza zoekt naar andere manieren om, om te gaan met mensen met een ernstige/matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Daar hebben we mensen bij nodig met een andere achtergrond; zonder hen komen we niet ver genoeg. Duurzaamheid is hierbij belangrijk. Wij denken dat dit project eraan kan bijdragen dat studenten en nieuwe professionals willen werken met deze doelgroep.”

Vanboeijen 

“Vanboeijen wil bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dat kan alleen als wij hen écht kennen: hun waarden, behoeftes, verlangens en dromen. Wij denken dat de inzet van buitenstaanders daarbij kan helpen en willen graag bijdragen aan dit onderzoek.”

Inschrijven nieuwsbrief