Home / Het project

Het project

Ruimte maken

De afgelopen jaren is er veel kennis en kunde ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Helaas blijkt deze kennis en kunde niet altijd toereikend waardoor zorgprofessionals geregeld met hun handen in het haar zitten. Ook kreeg in de zorg vanaf de jaren ’90 een bepaalde vorm van professionalisering langzaam maar zeker de overhand. Die trend leidt ertoe dat professionals steeds minder worden uitgenodigd om hun impliciete instrumentarium (zoals emoties, verbeelding, intuïtie en morele kennis) in te zetten in hun dagelijks werk.

Dit is opmerkelijk omdat juist die kennisbronnen grote waarde kunnen hebben in de omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag. moeilijk verstaanbaar gedrag wordt tegenwoordig immers gezien als het gevolg van interacties tussen de persoon en zijn omgeving. Binnen project WAVE willen we daarom meer ruimte maken voor dat impliciete instrumentarium: voor de emoties, verbeelding, intuïtie en morele kennis van alle betrokkenen.

Inschrijven nieuwsbrief