Home / De deelnemers / Nieuwkomers

Nieuwkomers

Gedurende twee jaar krijgen studenten de gelegenheid om aan te sluiten bij de deelnemende casussen van WAVE. Hiermee hopen wij dat zij, door de uitwisseling tússen en mét de outsider-onderzoekers, bemoedigd worden om hun eigen ‘frisse’ blik, vragen, twijfels en intuïties te blijven verkennen, articuleren en aanscherpen.

Wij verwachten dat ze zo kanten van de zorg voor de hoofdpersonen (en voor hun eigen positie daarin) gaan ervaren die in de geldende professionele benadering buiten beeld blijven. Daarmee hopen we dat deze aankomende of nieuwe zorgprofessionals de ruimte ervaren om in hun (toekomstige) werk een goede balans te vinden tussen het inzetten van hun expliciete en impliciete instrumentarium.

Afstudeeropdracht CHALLENGE!

Jytte Groeneveld, Whitley Kharag Ram (mei 2019)

HvA - Hogeschool van Amsterdam, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Onderzoeksvraag:

“In hoeverre heeft beeldvorming invloed op de visie van de outsider, professionals en nieuwkomers op mensen met matige/ernstige verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag”

  • Samenwerkende Zorgaanbieder: Prisma
  • Betrokken outsider-onderzoeker: Marcel

 

Afstudeeronderzoek CHALLENGE!

Lisa Halma, Aaronette Holder, Lindsay van de Kamp, Sergio van Well (juni 2019)

HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Onderzoek en Innovatie

Onderzoeksvraag:

“Op welke wijze kan de inzet van outsider-onderzoekers hulpverleners helpen in het optimaliseren van de begeleiding van de cliënten die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen op de verschillende locaties in Nederland?´

  • Samenwerkende Zorgaanbieder: SIZA
  • Betrokken outsider-onderzoeker: Sanneke

 

Inschrijven nieuwsbrief