Home / Het project / Doelstelling

Doelstelling

Nieuwe antwoorden

De geldende (wetenschappelijke) kennis over mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is vooral cijfermatig en kwantitatief. Er is weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, familieleden en andere betrokkenen in vastlopende situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag.

We willen nieuwe antwoorden zoeken op de vraag wat moeilijk verstaanbaar gedrag betekent en wat dit vraagt van goede zorgverlening. Het doel is om alle betrokkenen in en door deze gezamenlijke zoektocht zo toe te rusten dat zij zich gesteund weten om op nieuwe manieren te kunnen nadenken en doen met betrekking tot moeilijk verstaanbaar gedrag.

Inschrijven nieuwsbrief