Home / Het Project / Doelstelling

Doelstelling

Bestaande kennis aanvullen door een andere blik

Mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag zijn aangewezen op anderen, die hen ‘lezen’, op hen afstemmen en hun stem vertolken. Deze vertolking gaat regelmatig gepaard met hindernissen, zeker als de hoofdpersonen niet kunnen praten. Vaak is het noodzakelijk om (samen met de betrokken professionals en verwanten) meer inzicht te krijgen in wat de ander bedoelt.

Cruciaal hierbij is dat deze directbetrokkenen onderkennen dat (ook) hun kennis en ervaringen worden gevormd in een bepaalde (zorg)context, in een deel van de wereld dat voor hen vertrouwd is. En dat die kennis en ervaringen daarom hooguit een deel van het hele verhaal vertellen.

Vanuit dit uitgangspunt hebben we bij WAVE ‘outsider-onderzoekers’ ingezet: mensen zónder ervaringen in de professionele zorg, maar mét een bijzondere professionele of persoonlijke achtergrond. Deze achtergrond heeft grote invloed (gehad) op de manier waarop zij in het leven staan en zich tot anderen verhouden.

De outsider-onderzoekers van Project WAVE keken vanuit hun eigen vorming naar de hen toegewezen zorgcontext. Veel wat impliciet is voor de betrokken zorgprofessionals was voor hen niet ‘gewoon’. Hierdoor konden zij de zorgprofessionals uitdagen om op een andere manier na te denken en te spreken over handelwijzen, routines en aannames.

Betere overgang van studie naar werk

Afgestudeerden maken in de overgang van de opleiding naar werken in de zorg voor mensen met EVB+MVG  een sterk socialisatieproces door. De ervaring leert dat stagiaires en beginnende medewerkers zichzelf aanvankelijk weliswaar nog van alles afvragen, maar al snel meegaan in de bestaande manieren van denken en doen.

Deze snelle socialisatie is belangrijk voor de continuïteit van zorgprocessen. Maar het zorgt er ook voor dat alternatieve perspectieven op de omgang met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag die (door de nieuwelingen) aanvankelijk relevant werden geacht, in vastlopende situaties niet verder worden verkend.

Gedurende twee jaar zouden studenten de gelegenheid krijgen om aan te sluiten bij de deelnemende casussen van WAVE. Wij hopten dat zij, door de uitwisseling tússen en mét de outsider-onderzoekers, bemoedigd zouden worden om hun eigen ‘frisse’ blik, vragen, twijfels en intuïties te blijven verkennen, articuleren en aanscherpen.
Wij verwachtten dat ze zo kanten van de zorg voor de hoofdpersonen (en voor hun eigen positie daarin) zouden gaan ervaren die in de geldende professionele benadering buiten beeld blijven. En we hopten dat deze aankomende of nieuwe zorgprofessionals de ruimte zouden ervaren om in hun (toekomstige) werk een goede balans te vinden tussen het inzetten van hun expliciete en impliciete instrumentarium.

Inschrijven nieuwsbrief