Home / Het project / Opbrengsten

Opbrengsten

Opbrengsten

Dat wat Project WAVE heeft opgeleverd, is niet alleen in woorden te vatten. De belangrijkste opbrengsten geven je óók een beeld, een ervaring, door de uitwerking in verschillende vormen. 

Een koffer met eindproducten

De outsider-onderzoekers makten aan het eind van hun betrokkenheid bij de hoofdpersonen en hun casus ‘eindproducten’. Deze staan symbool voor de inbreng en impact van iedere outsider-onderzoeker. 

Verdere verdieping in (specifieke) eindproducten uit deze koffer kan op deze website onder Eindproducten  of door de leermodule of een gastcollege te volgen. 

Project WAVE - Het boek

In het boek 'Mens! Complexe zorg door de ogen van buitenstaanders' vind je in woord en beeld het verhaal en de belangrijkste lessen van drie jaar Project WAVE én de mensen die aan de basis van het kennis-makingsproces stonden. Wij hopen dat het boek je helpt om ruimte te vinden in je eigen zorgpraktijk, ook als situaties ingewikkeld zijn en onzeker of eng voelen.

Project WAVE - De expositie

In de reizende expositie 'Mens! Complexe zorg door de ogen van buitenstaanders' kun je als bezoeker de potentie van meer aandacht voor ieders hele menszijn ervaren en verkennen.

De ervaringen in Project WAVE laten zien dat we meer ruimte moeten maken voor elkaars menselijkheid en medemenselijkheid, zodat we het zorgproces op een voor iedereen passende manier vorm en invulling kunnen geven. Dat wat in Project wave als community of practice is geleerd, bestaat namelijk niet alleen in woorden, maar ook in het lichaam, op een plek, in het gezamenlijke. Lijf, Plek en Samen zijn drie ingangen naar de hele mens in compleze zorgpraktijken. 

'Mens! Complexe zorg door de ogen van buitenstaanders' is vanaf 4 februari  2023 een maand lang in de HAN te Nijmegen te zien. Daarna reist de expositie langs de bij Project WAVE betrokken zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Hou voor actuele data en locaties onze website in de gaten.

Inschrijven nieuwsbrief