Home / Het Vervolg

Vervolg

Begeleiders in de complexe zorg

Project WAVE - Het Vervolg richt zich op begeleiders in de complexe zorg: Wat hebben zij nodig van andere professionals en betrokkenen, maar ook aan kennis & kunde om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen? Op 8 juni jl. heeft de startbijeenkomst van 'Het Vervolg' plaats gevonden. Er ontstond en lange slinger met wensen voor mensen in de complexe zorg die van de betrokkenheid van begeleiders getuigt.

   

Vanuit de gedachte deze mensen en hun omgeving de allerbeste zorg te bieden, willen wij de komende jaren samen met de begeleiders aan de volgende vraagstukken werken:

  • Wat hebben zij concreet nodig aan kennis en kunde om hun werk goed te kunnen uitvoeren?
  • Hoe kunnen we dit met elkaar gaan organiseren vanuit scholing/training?
  • Hoe kunnen we de kracht van de outsider-blik bewaren?
  • Welke rol willen en kunnen begeleiders hier voor elkaar betekenen?
  • Wat is er nodig aan basisvoorwaarden in het werk vanuit de teams/organisaties?
  • Welke politiserende acties moeten we hiervoor uitzetten?

Wil je hierin een actieve rol vervullen, stuur dan een mail naar projectwave.hetvervolg@bpsw.nl

Daarnaast zal de BPSW ook eenmaal per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij personen die direct of indirect betrokken zijn bij de complexe zorg worden uitgenodigd. Denk hierbij aan ervaringsdeskundigen, naasten, teamleiders, gedragsdeskundigen, docenten en studenten uit het beroepsonderwijs e.d.

Verbinding met pilot Beroepsregistratie 

Vanaf najaar 2023 start de pilot beroepsregistratie begeleiders in de gehandicaptenzorg waar je als begeleider gratis voor kan aanmelden. Door een actieve bijdrage aan 'Project WAVE – Het Vervolg' kun je registratiepunten verdienen voor deze beroepsregistratie. Door mee te doen aan de pilot laat je zien dat je:

  • actief de kwaliteit van je vak waarborgt
  • zelf keuzes maakt voor je professionele ontwikkeling
  • begeleiders uit het hele land ontmoet en van elkaar leert
Wil je meer weten over deze pilot of wil je je aanmelden?
 
 

Jan Willem Bruins over 'Het Vervolg'

Met Het Vervolg wordt Project WAVE door de Beroepsvereniging voor Professionals van Sociaal Werk (BPSW) 4 jaar lang, tot en met 2026, voortgezet.  Dit wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.  Jan Willem Bruins, directeur BPSW, kon persoonlijk niet aanwezig zijn op de startbijeenkomst maar heeft een groet per video gestuurd.  

Inschrijven nieuwsbrief