Home / De deelnemers / Netwerken

Netwerken

KansPlus

“We constateren dat bij de begeleiding van mensen met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ de focus vrijwel altijd ligt op het gedrag dat veranderen moet en op de momenten waarop dit gedrag zich voordoet. Dit bevestigt alleen maar de problematiek en lost op termijn niets op. We hopen dat met deze benadering een nieuwe kijk ontwikkeld wordt, waarbij het niet meer gaat om het gedrag van iemand, maar om de vraag hoe we mensen datgene kunnen gaan geven dat ze nodig hebben om zonder onhanteerbare spanningen door het leven te gaan.”

EVB+ in beeld

“ ‘EVB+ in beeld’ en WAVE hebben meerdere raakvlakken.

Het eerste raakvlak betreft het uitgangspunt van het project: dat is bij ‘EVB+ in beeld’, net als bij WAVE, de context: hoe heeft de context invloed op het welbevinden van personen met een E/M VB en MVG?

Het tweede raakvlak betreft het relationele uitgangspunt. Verschillen zitten hier in de opvatting en uitwerking van het uitgangspunt.

Ten derde vinden ‘EVB+ in beeld’ en WAVE elkaar in het doel om de zichtbaarheid van mensen met EVB+ te vergroten. Bij ‘EVB+ in beeld’ zit dat vooral in het vergroten van aandacht voor deze groep mensen binnen de zorgsector. Bij WAVE zit het vooral in het vergroten van de zichtbaarheid van de mensen om wie het gaat op andere, nieuwe manieren: niet alleen en niet in de eerste plaats als cliënten binnen de zorgsector.”

Inschrijven nieuwsbrief