Home / Het project / Aanpak

Aanpak

Langdurig samen kennis-maken

Gedurende drie jaar worden 13 mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en de bij hen betrokken verwanten, professionals, patronen en systemen met dit onderzoek gevolgd. In overleg met hen en samen met de outsider-onderzoekers en andere nieuwkomers gaan we op nieuwe manieren nadenken en handelen m.b.t. vastlopende situaties rond moeilijk verstaanbaar gedrag. Bestaande, min of meer gestolde verhalen van mensen die door en door vertrouwd zijn met de zorgcontext (maar die wel vinden dat het beter of anders kan) brengen we in contact met de zich nog vormende perspectieven van vreemden in die (zorg) context.

Dat het onderzoek een looptijd heeft van twee jaar is niet alleen uniek, maar ook noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en moeilijkheden zoals de betrokkenen die ondervinden. Karakteristiek aan de problematiek is namelijk vaak dat relaties met de sociale omgeving, wonen en zorg/begeleiding door de tijd heen fluctueren.

De dagelijkse realiteiten van de mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, de professionals en verwanten krijgen vanaf het begin een prominente positie binnen WAVE. Welke nieuwe mogelijkheden en moeilijkheden ontstaan er als we de perspectieven van outsider-onderzoekers en nieuwkomers inbrengen in de huidige zorgcontext van de hoofdpersonen met moeilijk verstaanbaar gedrag?

Inschrijven nieuwsbrief