Home / De deelnemers / Outsider onderzoekers

Outsider-onderzoekers

Creatief en deskundig

Bij WAVE waren 13 outsider-onderzoekers betrokken – allemaal zelfstandig denkende mensen met veel levenservaring en ‘een goed hart’, die ook iets weten van sociale - en groepsprocessen. Het zijn creatieve (ervarings-) deskundigen die een kritische positie innemen t.a.v. de hoofdstroom van de samenleving en de daarbij horende in- en uitsluitingsmechanismen, mensen met uiteenlopende identiteitsbepalende achtergronden die durven te experimenteren en te improviseren.

Deze outsider-onderzoekers gingen wederkerige relaties aan met de mensen met een E/M VB maar ook met hun hulpverleners en verwanten. Daarbij positionerden zij zich niet als extra- hulpverlener, maar moesten zij het contact met de persoon met een E/M VB en de betrokkenen blijven zien als een wederzijds verrijkend proces. Dat vereiste veel: moed, uithoudingsvermogen, reflexiviteit, transparantie, gevoeligheid, nieuwsgierigheid en sociale vaardigheden.

Vanwege de hoge eisen en het kwetsbare karakter van deze onderneming werd bij de selectie van de outsider-onderzoekers een uitvoerige procedure gehanteerd.

Inschrijven nieuwsbrief