Home / De deelnemers / Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen

Ruimte voor impliciete kennis (van studenten)

De bij WAVE betrokken onderwijsinstellingen deden mee omdat zij onderschrijven dat de ervaringen van studenten en nieuwe professionals relevant zijn en meer ruimte verdienen. Bovendien verwachtten zij dat dit project studenten en professionals zou motiveren om te kiezen voor een baan in de zorg voor mensen met een E/M VB.

Erasmus MC 

“Samenwerkende teams in de zorg kunnen een eigen waarheid hebben, gevoed door eerdere ervaringen en gebruiken binnen de organisatie of locatie. Binnen die eigen waarheid wordt gedrag geduid, en worden praktische oplossingen voor gedragsproblemen bedacht.

Als de spanning oploopt kan de scoop voor die oplossingen, en de mogelijkheden die de betrokkenen zien vernauwen. Als arts werkzaam binnen de gehandicaptenzorg bemerk je dan druk om psychofarmaca voor te schrijven, tenminste als tijdelijke oplossing. Veel artsen worstelen hiermee, zeker nu toenemend negatieve effecten duidelijk zijn geworden van langdurig gebruik van psychofarmaca.

Onze hypothese is dat door deelname aan project WAVE de aios kan oefenen met het herkennen van boven beschreven processen en leert reflecteren op de rol en mogelijkheden van de AVG om de “scoop” van een team weer te verbreden. Uiteindelijk doel is om het aanbod van begeleiding en behandeling aan de behoeften van de cliënt aan te passen, in plaats van andersom.”

Hogeschool van Amsterdam (HvA) 

"Wij raden de studenten van het afstudeersemester SPH-voltijd van de HVA aan om mee te doen aan WAVE omdat je daar vooral leert je bewust te worden van de eigen beeldvorming en de daaruit voortvloeiende aannames en soms oordelen over de cliënt en zijn omgeving. Want je bent pas vakkundig als je in staat bent de kaders van het vak zo nu en dan los te laten en verder, dieper en breder te kijken dan je neus lang is. "

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

“De opdracht die we studenten binnen het sociaal werk meegeven, is om zoveel mogelijk meervoudig te kijken. Het is de kunst om meerdere perspectieven in te nemen, waarmee situaties van verschillende kanten belicht kunnen worden. Hierin ligt de waarde het project WAVE: het is er - met de inzet van outsiders - expliciet op gericht om een nieuw of onopgemerkt perspectief te brengen in zorg- en welzijnspraktijken, om zo inzichten te bieden die anders mogelijk verstopt zouden blijven. Hierdoor kunnen situaties op een andere manier aangegaan worden – een andere manier dan binnen een bepaalde praktijk gangbaar is. Onze studenten kunnen hiervan leren: door mee te kijken vanuit het unieke perspectief van bijvoorbeeld een kunstenaar. Studenten worden zo gestimuleerd om andere brillen op te zetten en om situaties daadwerkelijk vanuit een meervoudig perspectief te bezien en aan te gaan.”

Hogeschool Rotterdam (HR) 

“We zijn als Hogeschool heel erg blij dat we mee kunnen doen in een project zo als WAVE. Het stelt ons in de gelegenheid om soms heel jonge studenten vroeg in hun opleiding kennis te laten maken met mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Het mooie is dat de studenten, als het zo heel vroeg in hun opleiding is, nog weinig beroepsmatige kennis meegekregen hebben. Er is dus veel ruimte voor eigen inzicht, intuïtie en oorspronkelijke gedachten. Het is heel mooi dat dat ruim baan krijgt dankzij het project WAVE.”

Hogeschool Utrecht (HU) 

“Belangrijk en hoog tijd om anders te kijken naar gedrag van mensen met een matig tot ernstige verstandelijke bepekring. Veel gedrag dat we ‘lastig’ vinden wordt nog overhaast en reflexmatig gelabeld als probleemgedrag. Je legt de schuld bij de ander. Daarmee doe je de persoon en diens gedrag geen recht toe. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat de hulpverlening beoogt of nastreeft. Het gaat om beter (willen) leren kijken en begrijpen wat iemand bedoelt met zijn of haar gedrag. Dat is tevens een van de centrale boodschappen die wij op de Hogeschool Utrecht (opleiding Social Work) onze studenten, de aanstaande  hulpverleners in de VGZ, meegeven.

Het project WAVE sluit wat dat betreft naadloos aan op onze visie: meer plek voor intuïtie, protocollen niet kritiekloos voor lief nemen en open staan voor inzichten vanuit heel andere hoek: outsidersperspectieven kunnen zeer leerzaam zijn.”

Universiteit voor Humanistiek (UvH) 

"Dit unieke project vertegenwoordigd alles waar de Universiteit voor Humanistiek ook voor staat: wetenschappelijk innovatief, methodologisch origineel, participatief en uiteindelijk gericht op de verbetering c.q. humanisering van een (zorg)praktijk. De grote meerwaarde in dit project voor onze studenten zit hem daarnaast in het belangrijke gegeven dat er meerdere vormen van expertise en kennis zijn te ontwaren dan formele kennis alleen, maar om toegang te krijgen tot deze andersoortige vormen het goed is om open te staan voor outsiders die ons op andere manieren laat denken."

 

Aanknopingspunten voor studenten

Vanaf het begin van het project werden studenten van verschillende MBO-, HBO- en wo-opleidingen betrokken. De verwachting was dat dit concrete aanknopingspunten zou bieden om nieuwe professionals op de eerste plaats (meer) te interesseren voor deze ‘doelgroep’. Op de tweede plaats werd hierdoor vanaf het begin geëxperimenteerd met het bieden van en werken aan ruimte voor impliciete kennis die gebaat is bij twijfels en naïeve vragen. Het streven was om hiervoor nieuwe en innovatieve leertrajecten te ontwikkelen (e-learning zoals MOOCS en het gebruik van film en videoblogs.)

 

Inschrijven nieuwsbrief