Is het misschien tijd om iets geheel nieuws te proberen?

Project WAVE

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals ('insiders') vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat ('hoofdpersonen') op een bevredigende manier te ondersteunen. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen?

Outsider-onderzoekers & community of practice

Is het misschien tijd om de kennis en vaardigheden van buitenstaanders te leren benutten? Om die vraag te onderzoeken vormden het Centrum voor Consulatie en Expertise samen met de Universiteit voor Humanistiek, VUmc Metamedica, 6 zorgaanbieders, opleidingen Social Work en Verpleegkunde en de AVG-opleiding vanaf 2019 een driejarig samenwerkingsverband: WAVE.

Verdeeld over 6 zorgaanbieders hebben 12 mensen zonder ervaring in de zorg – maar mét relevante kennis en ervaring op andere levensgebieden – als outsider-onderzoeker meegelopen, meegekeken en meegedacht. Gedurende het gehele proces hebben zij over hun observaties en ervaringen verslag uitgebracht aan de hoofdonderzoekers én deze ingebracht in de situatie van de verschillende hoofdpersonen. Deze langdurige samenwerking en uitwisseling tussen in- en outsiders met verwanten en de hoofdonderzoekers heeft veel opgeleverd. De outsiders hebben dit omgezet in zogeheten eindproducten. Daarnaast heeft de community of practice een leermodule en een expositie ontwikkeld. Ook wetenschappelijke publicaties zullen nog volgen.

De grote vraag

De grote vraag was natuurlijk: wat zou deze langdurige samenwerking en uitwisseling tussen in- en outsiders opleveren? Zou er iets van de kennis en vaardigheden van de outsider-onderzoekers ingeweven worden in de casus, waardoor de kwaliteit van leven van de 13 hoofdpersonen zou verbeteren? En hoe kunnen we hetgeen we van WAVE leerden benutten in andere zorgsettingen en in het onderwijs?

Laatste nieuws en blogs


Project WAVE: Het Vervolg

Project WAVE: Het VervolgElske van Oostaijen19 december 2022 - Aantal reacties: 1

De beweging voortzetten Project WAVE heeft tussen 2019 en 2022 zeer mooie opbrengsten gehad. Deze zijn vertaald naar een leergang, een expositie én een catalogus, die allen in 2023 worden aangeboden. Prachtige illustraties  van samen volhouden en kennismaken: er is een waardevolle beweging op gang gebracht. Deze beweging gaan we vanuit de BPSW actief voortzetten t/m 2026. We blijven namelijk graag samen komen met begeleiders uit de gehandicaptenzorg, maar ook met personen die op een andere manier geïnteresseerd zijn in het vervolg van het project.

Lees verder

NIEUWS - Project WAVE op het congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en ondersteuning

NIEUWS - Project WAVE op het congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en  ondersteuning WAVE16 december 2022 - Aantal reacties: 0

In één van de sessies op het congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en – ondersteuning op maandag 12 december hebben we op basis van de bevindingen van Project WAVE (beginnende) zorgprofessionals, leidinggevenden, naasten en beleidsmedewerkers inzichten geboden om in het werk dichtbij zichzelf, de eigen werk-/levenservaring, impliciete kennis en moreel-ethische overwegingen te blijven. Tijdens het congres stonden de actielijnen uit de ‘Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ centraal.

Lees verder

Nieuws - eindproducten outsider-onderzoekers (Titus)

Nieuws - eindproducten outsider-onderzoekers (Titus)WAVE28 november 2022 - Aantal reacties: 0

In april 2019 ontmoet outsider-onderzoeker Titus zijn hoofdpersoon Tamara voor het eerst. Langzaam leert hij de wereld rondom haar kennen. In samenwerking met bewegingsagoog Falko ontwerpt hij een speciaal programma voor Tamara, met als doel om haar ontspanning zowel fysiek als mentaal te vergroten. Het programma lijkt effect te hebben en de betrokkenen willen de methodiek ook bij andere bewoners van andere locaties gaan toepassen. 3 jaar later, in 2022 kijkt Titus met een goed gevoel terug op de samenwerking met de begeleiding van Tamara.

Lees verder

               

 

           

Inschrijven nieuwsbrief