Is het misschien tijd om iets geheel nieuws te proberen?

Project WAVE heeft een vervolg!

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) heeft van het ministerie van VWS tot 2026 subsidie gekregen om Project WAVE voort te zetten! Zo kunnen we zorgen dat er aandacht blijft voor wat er nodig is in de complexe zorg. De opgedane inzichten en kennis uit het 3-jarige onderzoeksproject WAVE worden meegenomen in vervolgbijeenkomsten met en voor begeleiders in de complexe zorg.

Samenwerking met begeleiders

Op 8 juni jl. heeft de startbijeenkomst van 'Het Vervolg' plaats gevonden. Het vervolg van Project WAVE richt zich op begeleiders in de complexe zorg: Wat hebben zij nodig van andere professionals en betrokkenen, maar ook aan kennis & kunde om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen? Op de startbijeenkomst hebben we een lange slinger vol wensen voor mensen in de complexe zorg opgehaald. 

Vanuit de gedachte deze mensen en hun omgeving de allerbeste zorg te bieden, willen wij de komende jaren regelmatig bijeenkomsten organiseren en samen met de begeleiders aan een aantal vragstukken werken. Want wat hebben zij concreet nodig aan kennis en kunde om hun werk goed te kunnen uitvoeren? Lees meer

Hoe het begon: outsider-onderzoekers en CoP

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals ('insiders') vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat ('hoofdpersonen') op een bevredigende manier te ondersteunen.

Wat zou er gebeuren als we de kennis en vaardigheden van buitenstaanders zouden leren benutten? Om die vraag te onderzoeken vormden het Centrum voor Consulatie en Expertise samen met de Universiteit voor Humanistiek, VUmc Metamedica, 6 zorgaanbieders, opleidingen Social Work en Verpleegkunde en de AVG-opleiding van 2019 tot 2022 een samenwerkingsverband: Project WAVE.

Mooie resultaten na 3 jaar onderzoek

De langdurige samenwerking en uitwisseling tussen in- en outsiders heeft voor alle betrokkenen prachtige resultaten opgeleverd. Deze zijn niet alleen terug te zien in de verschillende deelnemende teams van de hoofdpersonen maar ook in de eindproducten die opgeleverd zijn door de outsider-onderzoekers. Daarnaast is het overall resultaat verwerkt in een reizende expositie, het boek 'Mens!' en in een leergang. Actuele informatie hierover blijven we via de rubriek Nieuws en Blogs communiceren op deze website.

Pilot Beroepsregistratie begeleiders gehandicaptenzorg

Vanaf najaar 2023 start de pilot beroepsregistratie begeleiders in de gehandicaptenzorg waar je als begeleider gratis voor kan aanmelden. Door een actieve bijdrage aan 'Project WAVE – Het Vervolg' kun je registratiepunten verdienen voor deze beroepsregistratie. Wil je meer weten over deze pilot of je aanmelden? Lees meer

 

Laatste nieuws en blogs


NIEUWS - WAVE & Het Vervolg op het Congres Toekomstagenda (VWS)

NIEUWS - WAVE & Het Vervolg op het Congres Toekomstagenda (VWS)WAVE27 maart 2024 - Aantal reacties: 0

Het bericht over een lezing op een congres wil je eigenlijk met een foto van juist díe lezing beginnen. Maar in de ochtend, tijdens de opening van het Congres Toekomstagenda, ontstonden in de theaterzaal van het Beatrix theater zó toffe WAVE foto's (zonder dat wij er ook maar íets mee te maken hadden) dat we jullie deze niet willen onthouden. Een hele zaal in verbinding (of verstrikt?) in wollen draadjes... Hoe WAVE kan het zijn!? In de middag hielden Gustaaf Bos en Elske van Oostaijen vervolgens samen een interactieve lezing over Project WAVE en Het Vervolg.

Lees verder

NIEUWS - WAVE op het symposium EVB+

NIEUWS - WAVE op het symposium EVB+WAVE20 maart 2024 - Aantal reacties: 0

In de ochtend, toen de grote ruimte nog leeg en rustig was, stonden twee vrouwen naar de grijze toren van PLEK te kijken. 'Het is wel mooi,' zei de ene vrouw. 'Ja,' antwoordde de ander 'maar ik heb het ook al gezien toen er iets over verteld werd. Dat is toch héél anders, dan snap je veel beter wat het allemaal betekent. En dan kan je het er ook meteen met elkaar over hebben.' We waren de hele dag met de expositie over WAVE op het EVB+ symposium in Ede aanwezig: voor het eerst op een plek waar niet iedereen vanzelfsprekend het onderzoek kende.

Lees verder

ACTIEGROEPEN (3/3) Continuïteit borgen - eerste bevindingen

ACTIEGROEPEN (3/3) Continuïteit borgen - eerste bevindingenWAVE16 maart 2024 - Aantal reacties: 0

De spits is eraf! Alle drie actiegroepen van ‘Project WAVE - Het Vervolg’ zijn inmiddels voor het eerst bijeengekomen. Begeleiders gingen met elkaar in gesprek en hebben eerste ideeën verzameld. Lees hier deel 3 van de bevindingen: continuïteit borgen. ACTIEGROEP 3 - CONTINUÏTEIT BORGEN Ook in de derde actiegroep stelden we de vraag: Waar praten we eigenlijk over als we het hebben over ‘Continuïteit borgen’? Al snel bleek dat het ook hier allereerst over de cliënt gaat die centraal staat.

Lees verder

                   

 

           

Inschrijven nieuwsbrief