Is het misschien tijd om iets geheel nieuws te proberen?

Project WAVE

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat op een bevredigende manier te ondersteunen. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen?

Outsider-onderzoekers

Is het misschien tijd om de kennis en vaardigheden van buitenstaanders te leren benutten? Om die vraag te onderzoeken vormden het Centrum voor Consulatie en Expertise samen met VUmc Metamedica, de Universiteit voor Humanistiek, 6 zorgaanbieders, opleidingen Social Work en Verpleegkunde en de AVG-opleiding een driejarig samenwerkingsverband: WAVE.

Verdeeld over 6 zorgaanbieders starten er 13 mensen zonder ervaring in de zorg – maar mét relevante kennis en ervaring op andere levensgebieden – als outsider-onderzoeker. Zij lopen twee jaar lang een halve dag per week mee in een casus rondom één hoofdpersoon met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij verbinden zich aan de situatie en de betrokkenen door langdurig te observeren en mee te doen. En als ze daartoe gelegenheid zien, zullen zij ook hun eigen zienswijze en ideeën inbrengen. Gedurende gehele proces brengen zij over hun observaties en ervaringen verslag uit aan de hoofdonderzoekers. Bij die 13 casussen worden waar mogelijk ook zorgprofessionals-in-opleiding betrokken.

De grote vraag

De grote vraag is natuurlijk: wat gaat deze langdurige samenwerking en uitwisseling tussen in- en outsiders opleveren? Zal er iets van de kennis en vaardigheden van de outsider-onderzoekers ingeweven worden in de casus, waardoor de kwaliteit van leven van de 13 hoofdpersonen zal verbeteren? En hoe kunnen we hetgeen we van WAVE leren benutten in andere zorgsettingen en in het onderwijs?

Laatste nieuws en blogs


Nieuws - WAVE in tijden van Corona

Nieuws - WAVE in tijden van CoronaWAVE26 juni 2020 - Aantal reacties: 0

In de tijd van de corona-maatregelen waren de deuren van de zorglocaties gesloten voor de outsider-onderzoekers. Toch hebben wij vanuit WAVE op verschillende manieren contact proberen te houden met de hoofdpersonen en de mensen erom heen. Dat begon met het opstellen van een lijst met meer dan 25 mogelijkheden voor contact op afstand. Bekijk deze 25 ideeën van de outsider-onderzoekers hier.  

Lees verder

Nieuws - Artikel over WAVE in KLIK: Buitenstaanders helpen zorg te verbeteren

Nieuws - Artikel over WAVE in KLIK: Buitenstaanders helpen zorg te verbeterenWAVE22 juni 2020 - Aantal reacties: 0

In KLIK, het vakblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg, is in editie 05/2020 een uitgebreid artikel over WAVE verschenen: Buitenstaanders helpen zorg te verbeteren "In het onderzoeksproject Wave doen onder meer een drummer, een ex-politieman en een journalist onderzoek naar de zorg in verschillende zorgorganisaties. Ze zijn gekoppeld aan een persoon met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, en zijn of haar begeleiders en familie.

Lees verder

Nieuws - Startbijeenkomst Klankbordgroep

Nieuws - Startbijeenkomst KlankbordgroepWAVE12 mei 2020 - Aantal reacties: 0

De eerste klankbordgroep bijeenkomst heeft op 7 mei jl. online plaats gevonden. Daarbij hebben wij als hoofdonderzoekers enkele eerste bevindingen gedeeld, om deze vervolgens vanuit de invalshoeken van de aanwezigen te doordenken. Daarnaast hebben we vier vragen voorgelegd: Wat is de verhouding van hoofdonderzoeker - outsider-onderzoeker?Welke verantwoordelijkheid hebben wij aan de ene kant naar het onderzoekstraject/ naar de uitkomsten toe die we willen bereiken, en wat is aan de andere kant onze verantwoordelijkheid naar outsider-onderzoekers toe?Hoe werkt Community of Practice? Hoe stimuleer je dat?Hoe gaan wij om met verloop in de casuistiek?Het was een interessante en geconcentreerde bijeenkomst met veel feed back.

Lees verder

               

 

        

Inschrijven nieuwsbrief