Is het misschien tijd om iets geheel nieuws te proberen?

Project WAVE

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat op een bevredigende manier te ondersteunen. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen?

Outsider-onderzoekers

Is het misschien tijd om de kennis en vaardigheden van buitenstaanders te leren benutten? Om die vraag te onderzoeken vormden het Centrum voor Consulatie en Expertise samen met VUmc Metamedica, de Universiteit voor Humanistiek, 6 zorgaanbieders, opleidingen Social Work en Verpleegkunde en de AVG-opleiding een driejarig samenwerkingsverband: WAVE.

Verdeeld over 6 zorgaanbieders starten er 13 mensen zonder ervaring in de zorg – maar mét relevante kennis en ervaring op andere levensgebieden – als outsider-onderzoeker. Zij lopen twee jaar lang een halve dag per week mee in een casus rondom één hoofdpersoon met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij verbinden zich aan de situatie en de betrokkenen door langdurig te observeren en mee te doen. En als ze daartoe gelegenheid zien, zullen zij ook hun eigen zienswijze en ideeën inbrengen. Gedurende gehele proces brengen zij over hun observaties en ervaringen verslag uit aan de hoofdonderzoekers. Bij die 13 casussen worden waar mogelijk ook zorgprofessionals-in-opleiding betrokken.

De grote vraag

De grote vraag is natuurlijk: wat gaat deze langdurige samenwerking en uitwisseling tussen in- en outsiders opleveren? Zal er iets van de kennis en vaardigheden van de outsider-onderzoekers ingeweven worden in de casus, waardoor de kwaliteit van leven van de 13 hoofdpersonen zal verbeteren? En hoe kunnen we hetgeen we van WAVE leren benutten in andere zorgsettingen en in het onderwijs?

Laatste nieuws en blogs


Interview met een nieuwkomer: drie vragen aan een arts in opleiding

Interview met een nieuwkomer: drie vragen aan een arts in opleidingRebecca - nieuwkomer16 april 2021 - Aantal reacties: 0

AVG in opleiding over de 2e Buitenring bijeenkomst Vanaf het begin zijn bij WAVE naast outsiders ook verschillende 'nieuwkomers' betrokken, bijvoorbeeld Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in opleiding en studenten van de deelnemende Hogescholen. De nieuwkomers krijgen op die manier de ruimte om stil te staan bij impliciete kennis. Ze leren dat twijfels en (naïeve) vragen een plek hebben in hun toekomstige werk als zorgprofessional.

Lees verder

Wat ziet een ander? Outsider-onderzoeker aan het woord

Wat ziet een ander? Outsider-onderzoeker aan het woordNout - outsider onderzoeker12 april 2021 - Aantal reacties: 0

#2 - De HANG (en een escape) Mijn hoofdpersoon kan niet praten en is snel over- dan wel onderprikkeld.  Gezien zijn 33-jarige leeftijd wil men hem vanuit de verzorging natuurlijk voldoende blijven aanbieden. Maar ik hoor ook de verzuchting van zijn omgeving dat hij heel snel afhaakt met een activiteit. Dat hij bijvoorbeeld voor de schommel of de trampoline buiten helemaal is aangekleed en dat het, wat hem betreft, al na letterlijk 30 seconden weer helemaal over is! Hem iets aanbieden waar hij zowel uitgedaagd wordt als ook een ‘escape’ kan hebben, bleek de moeite waard om verder te onderzoeken.

Lees verder

Blog Manú

Blog ManúManu - nieuwkomer22 maart 2021 - Aantal reacties: 0

Het hart in een kooi In het kader van mijn afstudeeropdracht heb ik onlangs aan een bijeenkomst van de outsider-onderzoekers deelgenomen. Om het thema van de bijeenkomst samen te vatten, heb ik dit plaatje gekozen. Bij alle outsider-onderzoekers vond ik de voorzichtigheid erg opvallend en daarbij maakte het niet uit, waar in hun proces de outsiders zich bevinden.  Mats besprak een mooie doorbraak in zijn casus (zie hier de link naar zijn blog daarover) waarbij hij met zo veel geluk vertelde over het plezier dat hij bij zijn hoofdpersoon had gezien.

Lees verder

               

 

        

Inschrijven nieuwsbrief