Is het misschien tijd om iets geheel nieuws te proberen?

Project WAVE

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat op een bevredigende manier te ondersteunen. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen?

Outsider-onderzoekers

Is het misschien tijd om de kennis en vaardigheden van buitenstaanders te leren benutten? Om die vraag te onderzoeken vormden het Centrum voor Consulatie en Expertise samen met VUmc Metamedica, de Universiteit voor Humanistiek, 6 zorgaanbieders, opleidingen Social Work en Verpleegkunde en de AVG-opleiding een driejarig samenwerkingsverband: WAVE.

Verdeeld over 6 zorgaanbieders starten er 13 mensen zonder ervaring in de zorg – maar mét relevante kennis en ervaring op andere levensgebieden – als outsider-onderzoeker. Zij lopen twee jaar lang een halve dag per week mee in een casus rondom één hoofdpersoon met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij verbinden zich aan de situatie en de betrokkenen door langdurig te observeren en mee te doen. En als ze daartoe gelegenheid zien, zullen zij ook hun eigen zienswijze en ideeën inbrengen. Gedurende gehele proces brengen zij over hun observaties en ervaringen verslag uit aan de hoofdonderzoekers. Bij die 13 casussen worden waar mogelijk ook zorgprofessionals-in-opleiding betrokken.

De grote vraag

De grote vraag is natuurlijk: wat gaat deze langdurige samenwerking en uitwisseling tussen in- en outsiders opleveren? Zal er iets van de kennis en vaardigheden van de outsider-onderzoekers ingeweven worden in de casus, waardoor de kwaliteit van leven van de 13 hoofdpersonen zal verbeteren? En hoe kunnen we hetgeen we van WAVE leren benutten in andere zorgsettingen en in het onderwijs?

Laatste nieuws en blogs


Wat ziet een ander? Outsider-onderzoeker aan het woord

Wat ziet een ander? Outsider-onderzoeker aan het woordBoris - outsider onderzoeker27 augustus 2021 - Aantal reacties: 2

#6 Anders kijken Afgelopen half jaar heb ik hard gewerkt aan een handgetekende animatiefilm. Hierin heb ik geprobeerd om op humoristische wijze een beeld te scheppen van mijn outsider ervaringen. De film vertelt mijn persoonlijke kijk, letterlijk door een roze bril. De rode draad in de film is een zoektocht om de juiste activiteit met mijn hoofdpersoon te vinden. DE ZOEKTOCHT De teamleidster en ik proberen telkens opnieuw dingen uit. Kern is: Iets leuks dat mijn hoofdpersoon en ik samen kunnen ondernemen.

Lees verder

Nieuws - WAVE op 2 internationale congressen

Nieuws - WAVE op 2 internationale congressenWAVE29 juli 2021 - Aantal reacties: 0

Cambridge festival UK In maart was Gustaaf Bos aanwezig bij het Cambridge festival UK. Daar ging hij in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen van het faciliteren van experimenteel-relationele ruimte om elkaar te ontmoeten. Het introductiefilmpje van WAVE (Engelstalig op: https://en.projectwave.nl/) was de context waarin hij met de deelnemers in gesprek ging. De observaties van de outsider-onderzoekers waren het startpunt voor de reflecties van de deelnemers.

Lees verder

Wat ziet een ander? Outsider-onderzoeker aan het woord

Wat ziet een ander?  Outsider-onderzoeker aan het woordJan - outsider onderzoeker15 juli 2021 - Aantal reacties: 1

#5 Waar vind je geborgenheid?     Even een praatje over mijn hoofdpersoon die op zoek is naar vastigheid, warmte, liefde en geborgenheid. Mijns inziens kan hij dat moeilijk vinden in de twee jaar dat ik met hem meeloop. We hebben namelijk ongeveer 40 begeleiders, 3 gedragswetenschappers, 3 managers versleten… En het gaat maar door. Ik denk dat mijn hoofdpersoon hier heel onrustig en onzeker van wordt. Dit is geen goede voedingsbodem voor een stabiel leven.

Lees verder

               

 

        

Inschrijven nieuwsbrief