Onderwijsinstellingen

Erasmus MC

“Samenwerkende teams in de zorg kunnen een eigen waarheid hebben, gevoed door eerdere ervaringen en gebruiken binnen de organisatie of locatie. Binnen die eigen waarheid wordt gedrag geduid, en worden praktische oplossingen voor gedragsproblemen bedacht.

Als de spanning oploopt kan de scoop voor die oplossingen, en de mogelijkheden die de betrokkenen zien vernauwen. Als arts werkzaam binnen de gehandicaptenzorg bemerk je dan druk om psychofarmaca voor te schrijven, tenminste als tijdelijke oplossing. Veel artsen worstelen hiermee, zeker nu toenemend negatieve effecten duidelijk zijn geworden van langdurig gebruik van psychofarmaca.

Onze hypothese is dat door deelname aan project WAVE de aios kan oefenen met het herkennen van boven beschreven processen en leert reflecteren op de rol en mogelijkheden van de AVG om de “scoop” van een team weer te verbreden. Uiteindelijk doel is om het aanbod van begeleiding en behandeling aan de behoeften van de cliënt aan te passen, in plaats van andersom.”

Inschrijven nieuwsbrief