Home / De deelnemers / Onderwijsinstellingen / Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU)

“Belangrijk en hoog tijd om anders te kijken naar gedrag van mensen met een matig tot ernstige verstandelijke bepekring. Veel gedrag dat we ‘lastig’ vinden wordt nog overhaast en reflexmatig gelabeld als probleemgedrag. Je legt de schuld bij de ander. Daarmee doe je de persoon en diens gedrag geen recht toe. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat de hulpverlening beoogt of nastreeft. Het gaat om beter (willen) leren kijken en begrijpen wat iemand bedoelt met zijn of haar gedrag. Dat is tevens een van de centrale boodschappen die wij op de Hogeschool Utrecht (opleiding Social Work) onze studenten, de aanstaande  hulpverleners in de VGZ, meegeven. Het project WAVE sluit wat dat betreft naadloos aan op onze visie: meer plek voor intuïtie, protocollen niet kritiekloos voor lief nemen en open staan voor inzichten vanuit heel andere hoek: outsidersperspectieven kunnen zeer leerzaam zijn.”

Inschrijven nieuwsbrief