Home / Het project / Aanleiding

Aanleiding

Andere perspectieven

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is zich, door druk vanuit de samenleving, wetgeving en instanties, steeds meer gaan richten op transparantie, verantwoording, veiligheid en het voorkomen van incidenten. De krachtige focus op het voorkomen van wat mis kan gaan zien we niet alleen terug in de grootschalige toepassing van protocollen, methodieken en de manier waarop deze worden geïnterpreteerd en gebruikt. Ook in de opvattingen over professionaliteit, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de kennis die als geldig wordt gezien blijkt de sterke gerichtheid om risico’s in te dammen. Van professionals wordt gevraagd zich op een expliciet kennisinstrumentarium te beroepen; de daarbij horende routines, checklists, protocollen en methodieken geven richting en houvast.

Moeilijk verstaanbaar gedrag is het gevolg van een interactie tussen de persoon en zijn omgeving. Het bestaat als het gedrag van iemand onvoldoende wordt begrepen. Cruciaal hierbij is dat mensen met een ernstige/matige verstandelijke beperking vrijwel uitsluitend aanwezig zijn in een geïnstitutionaliseerde zorgcontext, waardoor de hierboven beschreven geprofessionaliseerde ‘bril’ in grote mate bepaalt hoe moeilijk verstaanbaar gedrag wordt begrepen.

Omdat deze mensen vrijwel onzichtbaar zijn in contexten waarin andere perspectieven gelden dan in de zorg, blijft er – naast alles wat er wél wordt opgemerkt – logischerwijs veel buiten beeld als we alleen door de ‘professionele-zorgcontext-bril’ kijken.

Inschrijven nieuwsbrief