Home / Het project / Aanpak / Dataverzameling en analyse

Aanpak

Dataverzameling en -analyse

Dataverzameling vindt plaats d.m.v. participerende observatie, (in)formele individuele en groepsgesprekken, halfgestructureerde interviews, (bestaande) audio- en video-opnames, documentanalyse en literatuurstudie. De outsider-onderzoekers en nieuwkomers houden daarnaast een reflexief logboek bij, waarin ze stilstaan bij wat er gebeurt in de communicatie met en tussen de onderzoekdeelnemers.

Onze onderzoeksbelangstelling gaat in brede zin uit naar wat de ‘insiders’ in de 13 casussen doen (en laten) in interactie met elkaar, en wat daardoor (on)mogelijk wordt gemaakt. De outsider-onderzoekers richten zich bijvoorbeeld op wat er gebeurt in interacties rondom wek-, was- of eetmomenten, op de dagbesteding, bij uitjes, tijdens mdo’s of familiegesprekken, hoe zij dit interpreteren en welke (on)mogelijkheden zij ervaren.

De data bestaan o.m. uit dagboeken, foto- en videomateriaal en logboeken van de outsider-onderzoekers. Deze data worden op verschillende momenten en manieren geanalyseerd, afhankelijk van het doel, bijvoorbeeld voor gebruik in de CoP, een gastles, een blog, een wetenschappelijk artikel en/of een documentaire.

Inschrijven nieuwsbrief