Home / Het project / Aanpak / Inweven van nieuwkomers

Aanpak

Inweven van nieuwkomers

Binnen de HBO-opleidingen Social Work en Verpleegkunde is weinig aandacht voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook in de dagelijkse begeleiding van deze mensen werken voornamelijk mensen met een MBO-opleiding. De inzet van HBO-studenten bij WAVE zien de samenwerkingspartners vanuit onderwijs en zorg als een mogelijkheid om dit hiaat te dichten.

In de overgang van studie naar werk maken nieuwe professionals een sterk socialisatieproces door. Binnen het project WAVE worden zij echter vanuit de erkenning betrokken dat hun eerste ervaringen in de praktijk relevante kennis voor het vergroten van inzicht in situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen bevatten. Door deze nieuwkomers bij de activiteiten van de outsider-onderzoekers te betrekken, hopen wij de ruimte voor hun vragen, twijfels en naïviteit te vergroten.

De inzet van studenten kan verschillende vormen aannemen. Zo is er bijvoorbeeld de afstudeer-nieuwkomer, die in het kader van zijn of haar HBO-afstudeeropdracht 5 maanden bij WAVE betrokken kan zijn, waarvan 2,5 maand uitvoerend. De afstudeer-nieuwkomers stemmen in het kader van het project hun rol af op die van de outsider-onderzoekers, bijvoorbeeld door met hen mee te lopen, interviews met hen te houden of bij hun besprekingen aanwezig te zijn. Ze kunnen ook zelfstandig een deelonderzoek uitvoeren of bijvoorbeeld een deel van de data-analyse op zich nemen. Hun inzet is tweemaal per jaar mogelijk, van februari t/m juni of van september t/m december. Daarnaast kunnen twee- of derdejaars studenten in afstemming met de hoofdonderzoekers in het kader van hun stage ook een kortere opdracht uitvoeren.

Inschrijven nieuwsbrief