Home / Het project / Aanpak / Inweven van outsider onderzoekers

Aanpak

Inweven van outsider-onderzoekers

Bij iedere casus is gedurende twee jaar één outsider-onderzoeker betrokken. Na een periode van voorbereiding en introductie kijken de outsider-onderzoekers naar interacties tussen de hoofdpersoon met moeilijk verstaanbaar gedrag en anderen, hoe daarin wordt gehandeld en hoe deze interacties gevormd worden door de culturele, sociale, fysieke zorgcontext. Zij worden hierin begeleid door de hoofdonderzoekers.

In deze eerste fase staat vrije beeldvorming centraal. Wat valt op? Wat speelt er? Wat heeft daarmee te maken? De outsider-onderzoekers worden uitgenodigd om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van wat er volgens hen gebeurt. Welke mogelijkheden en moeilijkheden ervaren zij?

Essentieel hierbij is om de outsider-onderzoekers te vrijwaren van beïnvloeding door de geldende professionele logica en deskundigenkennis; zij worden door de hoofdonderzoekers expliciet geïnstrueerd en begeleid om die perspectieven niet zonder meer over te nemen. Desgewenst wordt dit proces begeleid in samenspraak met een zorgverantwoordelijke.

Inschrijven nieuwsbrief