Home / Het project / Aanpak / Kennis maken en kennis uitwisselen

Aanpak

Kennis-maken en kennis uitwisselen

Het collaboratieve karakter van het onderzoek impliceert dat de begeleidende onderzoekers met de outsider-onderzoekers en andere betrokkenen samen kennis creëren over rijkere vormen van interactie met de hoofdpersoon. Dat geschiedt door met elkaar na te denken over en te experimenteren met (inter)acties, en daarop te reflecteren. Kennismaken en kennis maken zijn in dit proces zo nauw met elkaar verweven, dat we in dit kader spreken van ‘kennis-maken’.

Het gezamenlijke kennis-makingsproces binnen WAVE beschouwen wij als een serie van gebeurtenissen, die alles te maken hebben met afstemming, vertrouwen en gezamenlijkheid. Daarmee is de uitwisseling tussen de outsider-onderzoekers en de directbetrokkenen bij de iedere casus de kern van de kennis-making. Tussen hen wordt verkend in hoeverre verschillende achtergronden tot andere interpretaties, denkrichtingen en handelswijzen met betrekking tot vastlopende situaties rond moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen leiden. Dit proces noemen we de ‘binnenring’.

Rondom deze ‘binnenring’ – waarin onderzoek, uitproberen en innoveren samenkomen – wordt een lerende ‘buitenring’ gevormd waarin relevante casus-overstijgende resultaten worden gedeeld.

Inschrijven nieuwsbrief