Home / Het project / Aanpak / Rolverdeling

Aanpak

Rolverdeling

Met WAVE willen wij meer ruimte maken voor de ervaringen, wensen, verwachtingen en zorgen van mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking (en hun verwanten) in vastlopende situaties rond moeilijk verstaanbaar gedrag. Om hen een hoofdrol te kunnen geven, moeten de andere betrokkenen bereid zijn om een stap opzij, vooruit, of zelfs achteruit, zetten.
Cruciaal hierbij is dat zowel het begeleidingsteam – inclusief de leidinggevende en de gedragsdeskundige – expliciet hun mandaat geven voor het experimenteren met deze nieuwe rolverdeling en voor een andere manier van werken. Dan pas kan alles wat er gebeurt én wat daarvan geleerd wordt, ook onderwerp worden van informele gesprekken, formeel overleg of andere vormen van kennisdeling (“olievlekwerking”).

  • De betrokken zorgprofessionals (begeleiders, orthopedagogen, AVG),  verwanten en leidinggevenden hebben misschien wel de belangrijkste rol: zij zijn ‘sleutelfiguren in het onderzoeksproces’, ‘medeonderzoekers’, ‘facilitators en ambassadeurs van innovatie’.
  • De outsider-onderzoekers en de ‘insiders’ dienen voldoende vertrouwen in elkaar te krijgen om – ieder op eigen wijze – deel te (blijven) nemen aan WAVE.
  • De nieuwkomers lopen stage in een casus of voeren daar een afstudeeropdracht uit. Zij doen dit in afstemming met hoofdonderzoekers en de ‘insiders’. Zij worden ook betrokken bij de bezigheden van de outsider-onderzoekers.
  • De hoofdonderzoekers coördineren het onderzoek en voeren het ten dele ook zelf uit. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de outsider-onderzoekers en bewaken zij dat WAVE de onderzoeksvraag blijft volgen.

Inschrijven nieuwsbrief