Bezoek STERKplaats Nijmegen aan de expositie Mens!

Elske van Oostaijen09 februari 2023

Op dinsdag 7 februari hebben we de expositie Mens! bezocht met studenten van de STERKplaats Nijmegen (ervaringsdeskundigen met een lichte beperking in opleiding), hun coach en een stagiaire International Social Work.

De drie thema’s LIJF, PLEK en SAMEN werden zeker herkend als relevante thema’s voor de zorgprofessional om rekening mee te houden in het kunnen bieden van goede zorg in het algemeen en binnen de complexe zorg in het bijzonder. Het was mooi om naar aanleiding van de objecten het gesprek hierover te kunnen voeren. De diversiteit en vormgeving van de objecten nodigden hiertoe absoluut uit. Kortom een zeer waardevolle expositie voor zorgprofessionals, docenten, studenten, maar ook zorgontvangers en hun naasten.

De STERKstudenten gaven bij ‘PLEK’ aan dat een woonplek binnen een zorgorganisatie ook meer een werkplek is dan echt een thuis. Je moet als zorgontvanger veel accepteren en soms meer dan je zelf gewend bent vanuit je thuissituatie. Daarnaast ook het onderwerpen ‘LIJF’ en ‘SAMEN' waren belangrijk. In hoeverre mag een zorgprofessional zichzelf laten zien met de menselijke emoties? De STERKstudenten gaven aan dat ze het vervelend vinden dat zij alles moeten bloot geven maar van de begeleider niets mogen weten. In hoeverre is er echt contact mogelijk van mens tot mens als deze wederkerigheid er niet is?

De eerstejaars student van International Social work heeft op deze manier een goed en waardevol beeld gekregen van de uitdagingen van het beroep. Vooral samen dit beleven en ervaren, maakt het zinvol. Dit werd beaamd door de coach die daarnaast ook woonbegeleider is. Er zijn zoveel uitdagingen in het werken met een complexe doelgroep dat het goed is om op zo’n mooi en beeldende manier het gesprek hierover te kunnen voeren. Hiervoor zorgt deze expositie!

Dit is maar een kleine schets van de mooie gesprekken die door deze expositie naar boven komen. We kijken zodoende erg uit naar de ontmoetingen met studenten en docenten, maar iedereen is natuurlijk meer dan welkom om de expositie in Nijmegen op de HAN (Kapittelweg 33) te komen bezoeken.

 

Hanneke Kusters en Elske van Oostaijen (Docenten HAN, Academie Mens en Maatschappij) - 9 februari 2023

0 reacties  

Elske van Oostaijen

Elske van Oostaijen
Aantal blogs: 2

Inschrijven nieuwsbrief