Blog Falko - beweegagoog

Falko - beweegagoog22 april 2022

Rust en (over-) prikkeling worden nu zichtbaar

Beweegagoog Falko ontmoette outsider-onderzoeker Titus voor het eerst in het zwembad van de zorginstelling waar hij werkt. Titus liep op die dag mee met de dagbesteding van zijn hoofdpersoon Tamara en op het programma stond zwemmen. Het eerste contact met Titus noemt Falko makkelijk en informeel: allebei hebben bewegen tot hun beroep gemaakt – dat verbindt en er was dus een klik. Hun samenwerking werd een succes voor Tamara.

Outsider-onderzoeker Titus is bondstrainer tafeltennis en het thema ontwikkeling en groei speelt in zijn werk een grote rol. Al een tijdje had hij de vraag of zijn hoofdpersoon via lichaamsgerichte oefeningen zou kunnen leren te ontspannen. Zou dat haar algemene situatie misschien kunnen verbeteren? Een aanvraag voor beweegagogie was al eerder gehonoreerd. In dat kader kon Titus in samenwerking met beweegagoog Falko een oefenprogramma voor Tamara ontwikkelen en uitvoeren. Door middel van een hartcoherentie meter konden zij objectief meten of Tamara werkelijk baat zou hebben bij het programma. Falko begon met de praktische uitvoering van een intensief 1:1 oefenprogramma, dat door Titus gemonitord werd.

Titus en jij werken allebei met sport en beweging, maakte dat een verschil in jullie samenwerking?

Ja, dat was zeker zo. Normaliter leiden individuele vragen van bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de gedragskundige tot aanvragen voor een 1:1 begeleiding door een beweegagoog. Wij gaan dan met hen in gesprek en op basis van de specifieke vraag wordt een programma voor de cliënt ontwikkeld. Vervolgens evalueren we samen 3-maandelijks het effect daarvan.

Nu kwam de invulling van het oefenprogramma door Titus tot stand en hij heeft geen ‘zorgblik’. Ik werk zelf sinds 10 jaar in dit vak en ik ben aan de zorgblik en aan de zorgtaal gewend. Door de vragen en voorstellen van Titus merkte ik, dat wat in de zorgcontext ‘normaal gedrag’ genoemd wordt, misschien toch niet altijd zó normaal is.

Ik kreeg door zijn blik een nét andere kijk op Tamara. Normaliter zie ik haar in groepsverband in het zwembad of in de sporthal en nooit op de woning. Ik weet niet hoe haar dagelijks leven daar eruit ziet, dat hoor ik alleen via de begeleiders. Nu hoorde ik van Titus hoe hij haar leven ervaarde en heb ik dus ook andere dingen gehoord.

Is er door de samenwerking met Titus iets nieuws in gang gezet?

Ja, dat denk ik wel. Op onze locatie werken 3 beweegagogen voor ca. 250 bewoners. Wij verzorgen de beweegprogramma’s van de dagbesteding voor diegene die daaraan mee kunnen doen. De mogelijkheden om daarbuiten in het kader van een 1:1 behandeling met iemand aan de slag te gaan, zijn doorgaans beperkt. En wij worden ook niet altijd gevonden. Ik denk dat een olievlekwerking uit kan gaan van het succes in ons traject met Tamara. Straks kunnen we de hartcoherentiemeter breder inzetten, waardoor we de mogelijkheid hebben om effecten van beweging op cliënten te laten zien.

Titus paste goed bij de aanpak van ons team van beweegagogen. Wij zeggen altijd: “Doe niet steeds weer hetzelfde, blijf vragen stellen en dingen nieuw en anders proberen. En neem als nieuwe collega niet alles klakkeloos van ons over.”

Wat is er concreet verandert door jullie samenwerking?

De inzet van de hartslagcoherentiemeter was echt een eyeopener en succes. We konden goed zien wat het positieve effect van de oefeningen (zowel fitness- als ook ontspannings-/ademoefeningen) op Tamara waren. Het zorgteam wil er nu zelfs mee verder gaan op de woning. Zo’n hartslagcoherentiemeter kan helpen om te zien hoe iemand rust, prikkeling en overprikkeling ervaart. Denk bijvoorbeeld aan overgangsmomenten die vaak voor prikkels zorgen, zoals van dagbesteding naar woning. Ik heb daarover nu ook meer contact met de persoonlijke begeleider van Tamara, en hij gaat dit met een collega oppakken. Dit is een proces dat tijd nodig heeft en in goede afstemming moet gebeuren.

Het is fijn dat het hele proces door Titus altijd in onderlinge afstemming gedaan is. Wij voelen ons daardoor allemaal eigenaar van wat er gebeurt, ook nu Titus alleen nog op de zijlijn betrokken is. Het team was er trouwens misschien anders ook wel mee bezig gegaan; misschien waren ze hier ook wel gekomen, maar misschien ook niet. Ze zijn met zoveel dingen bezig. Doordat Titus er was, kwamen dingen in een stroomversnelling, anders had het misschien wel 3 of 4 jaar geduurd. Ik zie hem en mij echt als aanjager van het proces.

En wat heeft Titus voor jou persoonlijk en voor jouw werk betekend?

Ik ben door Titus weer meer naar mezelf gaan kijken. Titus heeft bij mij een vuurtje aangewakkerd, dat het verhaal van Tamara er ook toe doet. Je neemt soms dingen voor lief, omdat het nou eenmaal zo gaat. Nu werd ik weer even scherp, aangescherpt. Door Titus ben ik weer even op een andere dan de gebruikelijke manier gaan kijken. Dat heeft Titus voor mij gedaan.

 

Falko, april 2022

Tekst en interview: Sabine Schleimer

1 reactie  

Doortje Kal - 25-05-2022 17:25:26

'Doordat Titus er was, kwamen dingen in een stroomversnelling.' Voor Tamara wel te verstaan. Dat is wat outsiders teweeg kunnen brengen. Mooi.  


Falko - beweegagoog

Falko - beweegagoog
Aantal blogs: 1

Inschrijven nieuwsbrief