Begeleiders aan het woord: Van verbinding met jezelf naar verbinding met anderen

Jolanda Karssen28 juni 2024

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK

Jolanda beschrijft zichzelf als een bezige bij, ondernemend en altijd op zoek naar mogelijkheden om zichzelf en anderen te prikkelen. Ze heeft niet voor niets samen met haar vrouw sinds 2017 een gezinshuis waarbij ze ondersteuning biedt aan 6 bewoners met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Dit eerst vanuit loondienst en momenteel vanuit een eigen onderneming die door middel van een franchiseconstructie verbonden is aan Driestroom. Vanuit eerdere werkervaringen in de zorg wilde ze vanuit thuis ondersteuning gaan bieden waarbij kleinschalige en persoonlijke zorg voorop staan.

Ze wil voor ‘de jongens’ graag een plek bieden vanuit een veilige thuisbasis. Dit is goed gelukt door eindeloos geduld, samen blijven zoeken naar mogelijkheden, het bieden van een stabiele basis, en door de spiegel die je voorgehouden wordt door de bewoners, serieus te nemen. Jolanda geeft aan hoeveel ze geleerd heeft om ook te luisteren naar de jongens. Dit heeft haar o.a. inzicht gegeven in dat persoonlijk contact de basis is.

VERBINDINGEN LEGGEN EN ERVARINGEN DELEN

Het kunnen bieden van persoonlijk contact begint bij jezelf als professional. Dit doordat je zicht hebt op hoe je je werk wil doen en wat jij te bieden hebt. Met daarbij ook aan te geven wat daarin je grenzen zijn. Durf voor jezelf te gaan staan en dit te communiceren binnen je team en organisatie. De keuze van Jolanda voor de actiegroep ‘verbindend werken’ binnen Project WAVE – Het Vervolg is daarmee ook niet vreemd. Begin eerst met de verbinding met jezelf zodat je vervolgens de verbinding kan leggen met andere professionals binnen je organisatie, zoals teamleiders, management, directeuren e.d.

Door haar deelname wil Jolanda haar ervaringen delen en ook in gezamenlijkheid met andere begeleiders kijken wat we samen in beweging kunnen zetten binnen de (complexe) zorg. Dat is momenteel zeer belangrijk om verdere leegloop en overbelasting bij begeleiders te voorkomen. Kortom van belang om de mogelijkheden te onderzoeken hoe je in gezamenlijkheid hier invloed op kan uitoefenen als vakgenoten vanuit jezelf en binnen je team/organisatie.

DE BLIK VAN EEN OUTSIDER

Overall was Jolanda vooral zeer geïnteresseerd en gecharmeerd van de oorspronkelijke vorm dat outsiders mee kijken naar de zorg. Deze frisse blik heeft ze zelf ook als zeer waardevol ervaren binnen het werk en de uitdagingen in het gezinshuis. Dit doordat ze bijvoorbeeld met de buren, wel ondernemers maar geen zorgprofessionals, in een pittige periode zaken konden bespreken. Doordat de buren vragen stelde en vanuit een ander perspectief naar de situatie keken en dit teruggaven, hebben ze de situatie weer kunnen aanpakken. Vandaar dat Jolanda het ook interessant vindt, hoe deze verrijking nog meegenomen kan worden in Het Vervolg van Project WAVE.

Tot slot daagt Jolanda iedereen uit om nieuwsgierig te blijven naar je eigen werk, de kracht van de frisse blik te behouden met als gouden tip: denk klein en ontwikkel je. 

Kortom: is dat ook op toepassing van jou, sluit je dan zeker alsnog aan bij een van de actiegroepen.

Interview en tekst: Elske van Oostaijen, juni 2024

0 reacties  

Jolanda Karssen

Jolanda Karssen
Aantal blogs: 1

Inschrijven nieuwsbrief