Blog Merel

Merel - nieuwkomer21 juni 2021

Samen zijn door samen spelen

Mijn eerste contact met Project WAVE was in november 2020. Ik moest gaan beginnen met mijn afstudeeronderzoek vanuit de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Dit gesprek was een oriënterend gesprek voor beide partijen.

Wat houdt Project WAVE in, wat kunnen zij bieden voor mijn afstudeeronderzoek? Maar deze vragen kwamen ook vanuit hen naar mij. Ik kwam er in dit eerste gesprek gelijk achter dat Project WAVE een open en nieuwsgierige organisatie is.

 

EEN GEVOEL VAN EENZAAMHEID

Ik ging mij verdiepen in de mooie onderzoeken die al uitgevoerd waren rondom de doelgroep van WAVE: mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik stil wilde staan bij het gevoel van eenzaamheid die veel voorkomt binnen de doelgroep; ook wel het gevoel van samenzijn weer opnieuw vergroten. Ik ging hierover in gesprek met outsider-onderzoekers van het project, met een begeleider van de doelgroep en een gedragsdeskundige. Hier kwam naar voren dat er in de praktijk te weinig handvatten zijn om het leuke contact tussen de doelgroep en de direct betrokkene te blijven houden. Hierdoor werd het bezoekje alleen nog ‘een kopje thee’, of waren er alleen nog ondersteunende en zorgende afspraken in plaats van ontspannen en gezellig.

SPEL ONTWERPEN

Door de gesprekken die ik voerde, werd er overgegaan naar een andere fase van het onderzoek. Ik was tot de conclusie gekomen dat ik een spel zou gaan ontwerpen. Een spel wat zou bijdragen aan het vergroten van het gevoel van samenzijn tussen de doelgroep en de direct betrokkenen. Door literatuuronderzoek en interviews kwamen de ontwerpeisen van een spel naar voren. Zo moesten er mooie kleuren in terug komen, moest de mogelijkheid tot aanpassing in niveau en tijd aanwezig zijn en moest het aansluiten bij de doelgroep.

Toch was het belangrijkste dat er iets ontworpen zou worden waardoor de direct betrokkenen en de doelgroep weer met elkaar een leuke activiteit konden uitvoeren. Op basis van dit onderzoek werd er een zoekplaat met het thema ‘de boerderij’ gekozen (afbeelding boven).

FOCUSGROEP

Deze zoekplaat is ontworpen en voorgelegd aan de focusgroep. Deze focusgroep bestond uit drie outsider-onderzoekers (Anne, Titus en Jan) en projectleider Gustaaf. In deze groep werd er gebrainstormd over wat er goed was aan het ontworpen product en wat er nog miste. Iedereen keek naar de eigen hoofdpersoon en wat er voor deze personen nog miste. Op deze manier zou het product voor een bredere cliëntgroep passend zijn.

De focusgroep was een hele mooie en waardevolle toevoeging aan het afstudeeronderzoek. Iedereen kreeg de ruimte om ideeën en eigen ervaringen te delen. Naar aanleiding van deze focusgroep is er een kubus-zoekplaat ontworpen (zie foto hierboven). Het basisprincipe van de originele boerderij-zoekplaat werd verwerkt, maar het was een geavanceerder product waar cliënten ook voor langere tijd plezier van konden hebben.

TEST GESLAAGD

Dit product is uitgetest bij een van de hoofdpersonen, samen met haar outsider-onderzoeker Anne. Ik vond dit ontzettend leuk om te doen. Het eigen ontworpen product werd nu gespeeld door iemand van de doelgroep en een direct betrokkene. Zelf heb ik weinig praktijkervaring met deze doelgroep. Ik denk dat ik daardoor juist goed met een open blik het onderzoek kon schrijven, maar deze ontmoeting met de hoofdpersoon zal ik niet snel vergeten. Ze had veel plezier met het spelen van het spel en outsider-onderzoeker Anne gaf aan dat het spel echt zorgde voor het gevoel van samenzijn. Dit was een mooie afsluiting van mijn onderzoek.

OPEN EN NIEUWSGIERIGE BLIK

Mijn gehele onderzoeksperiode heb ik geprobeerd met een open en nieuwsgierige blik te kijken naar wat er gebeurt binnen de doelgroep en wat er nog mist. Project WAVE heeft mij hier ontzettend bij geholpen. Bij vragen kon ik altijd contact opnemen, maar ik kreeg ook de vrijheid om echt mijn eigen onderzoek te schrijven. De laagdrempelige ontmoeting met de doelgroep was erg waardevol voor mijn onderzoek, en voor mijn professionele ontwikkeling.

Merel, juni 2021

(Merel van der Tol is in het kader van haar afstudeeropdracht (HvA) bij Project WAVE betrokken. Zie hieronder een korte film die zij over het spel heeft gemaakt dat ze in het kader van WAVE heeft ontwikkeld)

0 reacties  

Merel - nieuwkomer

Merel - nieuwkomer
Aantal blogs: 1

Inschrijven nieuwsbrief