Interview met een nieuwkomer: drie vragen aan een arts in opleiding

Rebecca - nieuwkomer16 april 2021

AVG in opleiding over de 2e Buitenring bijeenkomst

Vanaf het begin zijn bij WAVE naast outsiders ook verschillende 'nieuwkomers' betrokken, bijvoorbeeld Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in opleiding en studenten van de deelnemende Hogescholen. De nieuwkomers krijgen op die manier de ruimte om stil te staan bij impliciete kennis. Ze leren dat twijfels en (naïeve) vragen een plek hebben in hun toekomstige werk als zorgprofessional.
Wij vroegen een van hen, Rebecca Seelig, om aan de hand van drie vragen op de tweede Buitenring bijeenkomst te reflecteren die op 27 november 2020 heeft plaats gevonden. Lees hier wat haar opviel.

Wat viel jou aan de Buitenring bijeenkomst op? 

Rebecca: Het was een grote groep met bijna 40 mensen. Omdat ik via een tablet ingelogd was, kon ik helaas maar 4 personen tegelijkertijd op mijn scherm zien en kon alleen van hen de naam en functie lezen. Daardoor heb ik geen goed beeld hoe zich de mensen over de verschillende organisaties en functies verdeelden.

In de plenaire sessie gaven drie koppels van een outsider en een insider voorbeelden van wat er gebeurt in hun casus. Die waren heel mooi om te horen. Het had veel toegevoegde waarde om het verhaal van twee betrokkenen (red. een duo van begeleider en outsider) te horen in plaats van één. Het creëerde een positieve energie om te zien hoeveel waardering de begeleider en outsider naar elkaar toe hadden. Ik kreeg het gevoel dat deze waardering nog niet vaak hardop was uitgesproken en dat het hen ook goed deed om dat te horen. Bij een andere casus vertelde alleen de begeleider over het beloop, en ik kreeg daardoor onbewust het gevoel alsof de samenwerking toch minder goed was dan bij de casussen waarbij zowel begeleider als outsider presenteerden. 

Ik vond het ook goed dat Gustaaf na afloop van de drie presentaties nog een aantal voorbeelden van casussen benoemde waarbij níet alles soepel verloopt. Dat zijn ervaringen waarvan je met zijn allen ook leert.

Ik kreeg de indruk dat vooral de teams die al sterk in hun schoenen staan, openstaan voor reflectie en commentaar van een outsider. Dit schijnt veel moeilijker te zijn als een team niet goed in elkaar zit.

Welke waarden en normen herken je bij verschillende betrokkenen rondom de hoofdpersoon?

Rebecca: Belangrijke thema’s zijn ‘goed doen’ en ‘niet-schaden’. In mindere mate komt ‘behoud van autonomie’ aan bod. Het schijnt nogal wisselend te zijn hoe teamleiders denken over het ‘niet-schaden’. Een mooi voorbeeld hiervan is de casus van Lonneke en Anne, waarbij het gaat over herkenbaarheid creëren in plaats van een prikkelarme omgeving. Na de presentaties volgden gesprekken in kleinere groepen in breakout rooms. In de breakout room waar ik zat, kwam deze casus ter sprake en het bleek dat de meningen hierover sterk verschilden.

Bij de teamleiders hoorde ik een paar keer terug dat zij ideeën van de outsiders wilden plaatsen binnen de context van de cultuur/denkwijze van de instelling. Aan de ene kant vind ik dat begrijpelijk, aan de andere kant wordt het hierdoor gelijk ook moeilijker om dingen te veranderen.

Hoe kijk jij ernaar als arts in opleiding? Zijn er bepaalde kijkpunten die je nog mist?

Rebecca: Ik vraag mij af hoe de hoofdpersonen dit hele onderzoek ervaren. Wat krijgen zij er van mee? Vinden ze het leuk of niet? Meet WAVE of ze bepaalde veranderingen ook echt merken? Daar zou ik ook naar benieuwd zijn. En is er een nulmeting gedaan van de kwaliteit van leven en vinden daar evaluaties van plaats?

Rebecca Seelig, april 2021

(Rebecca Seelig is Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in opleiding. Binnen WAVE is zij als nieuwkomer betrokken bij de casus van outsider-onderzoeker Jan)

0 reacties  

Rebecca - nieuwkomer

Rebecca - nieuwkomer
Aantal blogs: 1

Inschrijven nieuwsbrief