ACTIEGROEPEN (2/3) Verbindend werken - eerste bevindingen

WAVE15 maart 2024

De spits is eraf! Alle drie actiegroepen van ‘Project WAVE - Het Vervolg’ zijn inmiddels voor het eerst bijeengekomen. Begeleiders gingen met elkaar in gesprek en hebben eerste ideeën verzameld. Lees hier deel 2 van de bevindingen: verbindend werken.

ACTIEGROEP 2 - VERBINDEND WERKEN

Wat betekend verbindend werken eigenlijk? De deelnemers van deze actiegroep waren het erover eens: dat de cliënt centraal staat in hun werk. Zijn/ haar kwaliteit van leven moet op de voorgrond staan, niet de ‘kwaliteit van zorg’. Maar ook de verbinding binnen een team is belangrijk, net zoals de verbinding tussen alle lagen binnen en buiten een organisatie die zorgen voor een cliënt: begeleiders, therapeuten, artsen, naasten… Het geluk van de cliënt en het gezin moet centraal staan.

Samengevat: eerste ideeën van de actiegroep voor de volgende stappen 

  • Wat kunnen wij als actiegroep doen om bij professionals de focus op verbindend werken te krijgen? Welke onderwerpen spelen een rol?
  • Wie staan er om de cliënt heen en wie staan er om jou als begeleider heen? Waar is er overlap? Wie en wat hebben we als begeleider nodig om vanuit onderlinge verbinding aan het werk te gaan voor de cliënt.  
  • Hoe kan je verbindend werken door de cliënt op plaats 1 te zetten? En daarbij tegelijkertijd professioneel werken door de vorm van omgang en taal te bewaken?
  • Met blik op de organisatie als geheel: hoe borg je dat de verbinding tussen alle lagen van een organisatie plaatsvindt?
  • Welke professionals willen we in de toekomst laten aansluiten bij deze actiegroep om kennis over verbindend werken te delen?
  • Wat verandert er als jezelf van functie verandert (van begeleider naar teamleider bijvoorbeeld)? Wat doet dat met je houding t.o.v. verbindend werken?

Wil je ook aan deze actiegroep deelnemen?

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je deelnemen aan deze actiegroep? Stuur dan een mailtje naar projectwave.hetvervolg@bpsw.nl

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 mei in Utrecht (inloop 09:30 – 10:00 uur, start om 10:00 uur met als afsluiting een lunch). 

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 63

Inschrijven nieuwsbrief