ACTIEGROEPEN (3/3) Continuïteit borgen - eerste bevindingen

WAVE16 maart 2024

De spits is eraf! Alle drie actiegroepen van ‘Project WAVE - Het Vervolg’ zijn inmiddels voor het eerst bijeengekomen. Begeleiders gingen met elkaar in gesprek en hebben eerste ideeën verzameld. Lees hier deel 3 van de bevindingen: continuïteit borgen.

ACTIEGROEP 3 - CONTINUÏTEIT BORGEN

Ook in de derde actiegroep stelden we de vraag: Waar praten we eigenlijk over als we het hebben over ‘Continuïteit borgen’? Al snel bleek dat het ook hier allereerst over de cliënt gaat die centraal staat. Maar het onderwerp ‘personeelsverloop’ kwam er snel bij kijken: het is belangrijk in de zorg voor cliënten om continuïteit te borgen, - als er te veel gaten in het rooster vallen wordt dat echter moeilijk.

Samengevat: eerste ideeën van de actiegroep 'continuïteit borgen' voor de volgende stappen 

Het is een illusie te denken dat je als begeleider iets kan bereiken wat betreft personeelstekort. Dat was de tenor van het gesprek. Het probleem moet opgelost worden maar dat hebben wij als begeleiders niet in de hand.  De belangrijkste conclusie om binnen de mogelijkheden alsnog continuïteit te borgen is:

• Oog hebben voor elkaar als collega’s en team. Hoe zorg je goed voor elkaar? Hoe red je het samen?

• Er moet ruimte zijn om je verhaal te doen en vanuit daar weer met energie verder te kunnen. Als begeleider moet je een klankbord hebben. 

Wil je ook aan deze actiegroep deelnemen?

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je deelnemen aan deze actiegroep? Stuur dan een mailtje naar projectwave.hetvervolg@bpsw.nl

Er is nog geen nieuwe bijeenkomst gepland.

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 63

Inschrijven nieuwsbrief