NIEUWS - Actiegroepen 2024

WAVE18 december 2023

Tijdens de werksessie in november hebben we gezamenlijke verlangens voor verbeteringen in de complexe zorg geformuleerd. We hebben angekondigd dat er actiegoepen gevormd zullen worden. De werkwijze in deze actiegroepen is ondertussen verder uitgewerkt - natuurlijk is niets in beton gegoten, maar wel een beginnend kader:

Gezamenlijke verlangens 

 • Aandacht hebben voor persoonlijk leiderschap: waar kan ik zorgen voor mezelf en wat heb ik daarvoor nodig?
 • Altijd aandacht hebben voor de positie van de begeleider/team om het vooral samen te doen als tegenwicht tegen het eenzame gevoel dat je als begeleider ook kan hebben.
 • Als begeleider zien en gezien worden in het werk dat je uitvoert: verbinding tussen managementlaag/teamleiders en de begeleiders op de werkvloer.
 • Hoe kunnen we de frisse blik gebruiken ook in de samenwerking binnen de verschillende lagen?
 • Activistisch en politiserend handelen: hoe maken we zichtbaar wat er nu nodig is in de complexe zorg naar belanghebbende partijen in de gehandicaptenzorg/politiek

Drie actiegroepen

Vanuit deze gezamenlijke verlangens willen we aan de slag met verschillende actiegroepen in 2024. Hieronder een eerste inhoudelijke beschrijving van deze groepen. Hierbij kan je als begeleider in de complexe zorg aansluiten om in gezamenlijkheid aan de slag te gaan. De eerste stap zal zijn om per actiegroep met elkaar een concreet doel vast te stellen. Dit om vanuit groot denken en klein doen, successen te kunnen vieren aan het einde van 2024.

Hierbij een korte schets van de verschillende actiegroepen

 1. Jij als professional: wat heb jij en je team nodig om je werk dagelijks goed te kunnen uitvoeren? Met de nadruk op; Hoe zorg je hierbij goed voor jezelf en elkaar? Welke goede voorbeelden kunnen we met elkaar delen? En waar liggen voor onszelf hierin nog de uitdagingen? Wat kunnen we stapsgewijs gaan doen binnen de teams?
 2. Verbindend werken: we weten dat we iedereen nodig hebben om de uitdagingen van de complexe zorg aan te kunnen. Alle lagen/functies binnen de organisatie én natuurlijk ook met cliënten en hun naasten. Hoe kunnen we de krachten bundelen?  Hoe kunnen we verbinden vanuit een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de slag? Waar zijn deze mooie verbindingen al en wat kunnen we daarvan leren en inzetten binnen je eigen organisatie.
 3. Bevordering stabiliteit teams: de begeleiders werken dagelijks hard om de complexe zorg te bieden. Hierbij zou het passend zijn dat de randvoorwaardelijke uitdagingen in het werk  voor belanghebbende partijen meer zichtbaar te maken. Een huidig probleem is dat we weinige continuïteit is in de teams en de steeds groter wordende groep ZZP’ers. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de uitdagingen zichtbaar en voelbaar worden? Met daarbij ook het aandragen van  mogelijkheden om te weten wat er nodig is voor stabiliteit binnen de teams en het dagelijks werk?

Plan van aanpak

We nodigen betrokken begeleiders uit om aan 1 of meerdere actiegroepen deel te nemen. Wat betekent het als je aan een actiegroep deelneemt?:

 • 3x per jaar online of fysiek samenkomen in de zelfgekozen actiegroep(en).
 • In de bijeenkomsten wordt het doel vastgesteld, acties vormgegeven, ervaringen uitgewisseld, maar ook experts uitgenodigd op basis van behoeften van de leden van de actiegroep.
 • Alles doen we vanuit een onderzoekende en frisse blik waarbij we op zoek gaan naar de mogelijkheden met elkaar.
 • Tussen de bijeenkomsten door ga je actief aan de slag binnen jouw organisatie, jouw team of passende zelfzorg.
 • We komen tot resultaten die we terugleggen bij alle betrokken partijen zoals alle geïnteresseerde professionals binnen de gehandicaptenzorg, outside-onderzoekers, VWS, VGN, Vilans, Kansplus, beroepsonderwijs en ieder ander die geïnteresseerd is.

Doe jij mee?
Stuur dan een mail naar projectwave.hetvervolg@bpsw.nl en geef aan bij welke actiegroep(en) je wil aansluiten. En voel je vrij om deze oproep met collega's en vakgenoten te delen!

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 54

Inschrijven nieuwsbrief