NIEUWS - Project WAVE op het congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en – ondersteuning

WAVE16 december 2022

In één van de sessies op het congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en – ondersteuning op maandag 12 december hebben we op basis van de bevindingen van Project WAVE (beginnende) zorgprofessionals, leidinggevenden, naasten en beleidsmedewerkers inzichten geboden om in het werk dichtbij zichzelf, de eigen werk-/levenservaring, impliciete kennis en moreel-ethische overwegingen te blijven. Tijdens het congres stonden de actielijnen uit de ‘Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ centraal. 

Om een ander goed te begeleiden, moet je als zorgprofessional die ander kennen. En om die ander te kennen moet je jezelf kennen. Vanuit jouw specifieke menszijn en context ‘maak je kennis’ met de ander in diens specifieke menszijn en context. In vastlopende situaties vraagt het durf, creativiteit en onderling vertrouwen van en tussen professionals en naasten om een open blik te houden, en je niet te verschuilen achter ‘veilige’ maar soms onvoldoende werkzame protocollen en checklists. Tijdens de sessie hebben we dit besproken. En hebben we een stukje van de documentaire Kanten van Casper laten zien. De presentatie is hier te downloaden.

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 65

Inschrijven nieuwsbrief