Nieuws - Startbijeenkomst Klankbordgroep

WAVE12 mei 2020

De eerste klankbordgroep bijeenkomst heeft op 7 mei jl. online plaats gevonden. Daarbij hebben wij als hoofdonderzoekers enkele eerste bevindingen gedeeld, om deze vervolgens vanuit de invalshoeken van de aanwezigen te doordenken. Daarnaast hebben we vier vragen voorgelegd:

  • Wat is de verhouding van hoofdonderzoeker - outsider-onderzoeker?
  • Welke verantwoordelijkheid hebben wij aan de ene kant naar het onderzoekstraject/ naar de uitkomsten toe die we willen bereiken, en wat is aan de andere kant onze verantwoordelijkheid naar outsider-onderzoekers toe?
  • Hoe werkt Community of Practice? Hoe stimuleer je dat?
  • Hoe gaan wij om met verloop in de casuistiek?

Het was een interessante en geconcentreerde bijeenkomst met veel feed back. Vanwege de diverse achtergronden van de deelnemers hebben wij zeer verschillende reacties en antwoorden gekregen, inspirerend om daarmee verder te gaan!

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 5

Inschrijven nieuwsbrief