NIEUWS - Verslag inspiratiesessie 'Verbindend Werken' (1)

WAVE05 juli 2024

VANUIT JE EIGEN WAARDEN IN VERBINDING MET JEZELF EN ANDEREN

Om de verbinding met anderen te kunnen maken, is het eerst belangrijk om zicht te krijgen op je eigen drijfveren en op de waarden die jij van belang vindt in het werk als begeleider. Daarom zijn we in een werksessie van de actiegroep ‘Verbindend Werken’ gestart met het bekijken van de verbinding met jezelf. Tijdens dit onderdeel van die werksessie hebben we ingezoomd op een aantal vragen.

 • Ken je je eigen waarden?
 • Is er in je werk als begeleider ruimte voor je eigen waarden om te kunnen handelen in verbinding met jezelf? 
 • Of moet je op je werk regelmatig uit de verbinding met jezelf gaan? Welke consequenties heeft dat voor jezelf en voor je werk?
 • Kan je vanuit je eigen waarden met anderen samen werken? Welke (positieve of negatieve) invloed heeft dat op jouw manier van ‘verbindend werken’?

Wie of wat ‘De anderen’ zijn, verschilt per individueel geval: de organisatie(vorm) waar iemand werkt, de eigen plek in het team, individuele taken en de rol van de naasten van de cliënt zijn belangrijke aspecten die genoemd werden. Goed om hier eens goed naar te kijken.

VERBINDINGEN IN BEELD BRENGEN

Het zijn dus complexe ingrediënten die en rol spelen bij het thema ‘verbindingen’. Om die complexiteit inzichtelijk te maken, hebben begeleiders hun eigen verbindingen in woord, beeld en kleur in kaart gebracht. Het zijn heel persoonlijke verbindingsoverzichten geworden die één ding gemeen hebben: een middelpunt vanuit waar het thema ‘verbinding’ verbeeld en onderzocht wordt. Het middelpunt kan zijn:

 • Ik (als begeleider) 
 • Ik (als mens)
 • Mijn client
 • Het thema ‘verbinding’ an sich.

Vanuit dat middelpunt gaan bij het ene overzicht verbindende lijntjes naar andere betrokkenen (A) terwijl bij een ander ook onderlinge verbindingen tussen die anderen werden gelegd en een web ontstaat (B).

Een van de overzichten laat zien dat er verschillende soorten verbindingen vanuit het middelpunt zijn: die als begeleider en die als privépersoon (C). Wéér een ander overzicht heeft juist géén lijnen om verbindingen aan te geven. Om het middelpunt heen bewegen hier allemaal ingrediënten die er moeten zijn om überhaupt in verbinding te kunnen zijn met jezelf en anderen (D).

SAMEN VERBINDEND (KUNNEN) WERKEN

De uitkomsten van de werksessie bieden dus veel stof om na de zomer samen verder te werken. Hieronder een samenvatting van gedachtes en uitgangspunten voor die sessie:

 • Er kan sprake zijn van bevorderende en belemmerende verbindingen binnen een organisatie.
 • De organisatievorm en de eigen plek daarbinnen speelt een belangrijke rol: ben ik het middelpunt van losse verbindingen of ben ik onderdeel van een net van verbindingen?
 • Aandachtspunt: wat gebeurt er met mijn verbindingen met anderen als ik in mijn werk wel/niet met mezelf in verbinding kan zijn?
 • Het continu investeren in verbindingen rondom een bewoner is van belang om goede ondersteuning te kunnen bieden. Hiervoor heb je iedereen nodig.
 • De kracht van koffie: blijf met elkaar in gesprek gaan en nodig iemand uit voor een kopje koffie om het gesprek met elkaar te blijven voeren. Binnen, maar ook zeker buiten je organisatie. 

TOT SLOT: VERBINDINGEN VERSTEVIGEN

Ondertussen hebben we ook vragen gesteld om de komende tijd alvast over na te denken:

 • Met wie zou jij de verbinding willen verstevigen? 
 • Wat zou het opleveren als je die persoon vraagt: Wat zijn jóuw waarden? 
 • In hoeverre is dit van verschil met jouw eigen waarden?

Na de zomer gaan we hiermee tijdens een fysieke bijeenkomst in Nijmegen verder aan de slag. Vanuit inzichten van een outsiderstraject in het onderzoeksproject WAVE zullen we het gesprek hierover met elkaar voeren. Kortom: wordt vervolgd…!

PS: Wil je deelnemen aan de volgende sessie? Stuur dan een mailtje naar projectwave.hetvervolg@bpsw.nl. De bijeenkomst zal in september zijn, de datum wordt nog bekend gemaakt.

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 67

Inschrijven nieuwsbrief