NIEUWS - WAVE & Pilot Beroepsregistratie

WAVE31 mei 2024

KWALITEITSREGISTER BEGELEIDERS GEHANDICAPTENZORG

Sinds 2023 zijn de begeleiders Meerie Mulder, Petra Vriend en Miriam Oostinjen uit de gehandicaptenzorg vanuit de Beroepsvereniging voor Professional in Social Work (BPSW) als projectleiders een pilot gestart. Deze pilot gaat over het kwaliteitsregister begeleiders gehandicaptenzorg, waarbij begeleiders uitgedaagd worden om vanuit scholing en professionalisering zich te blijven ontwikkelen als begeleider.

Vanuit Project WAVE – Het Vervolg vinden we dit een zeer waardevol initiatief. Er wordt met de pilot benadrukt dat ruimte maken voor professionele ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is aan je vak als begeleider. Dit is zeer belangrijk in de huidige tijd van de grote uitdagingen binnen de zorg in het algemeen en in teams in het bijzonder.

Vandaar dat we binnen project WAVE – Het Vervolg graag opgedane inzichten delen via inspiratiesessies. Dit doen we in samenwerking met begeleiders vanuit verschillende actiegroepen. Een mooi voorbeeld is de bijeenkomst op 28 juni a.s. Voor en door de actiegroep continuïteit borgen (zie flyer in deze nieuwsbrief). Op deze manier dragen we graag ons steentje bij aan de pilot.

Daarnaast worden er in het najaar ook bijeenkomsten georganiseerd, dus houdt de agenda goed in de gaten van project WAVE of die van de Pilot voor een mooie kruisbestuiving.

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 65

Inschrijven nieuwsbrief