UITNODIGING - werksessie op 2 november 2023

WAVE08 september 2023

Op donderdag 2 november a.s. tussen 13.30 en 16.30 uur is de eerste bijeenkomst voor begeleiders in de complexe zorg vanuit 'Project WAVE – Het Vervolg'. We willen graag met jullie stilstaan bij wat er volgens jullie nodig is om de zorg beter in te richten op basis van opgehaalde resultaten vanuit Project WAVE. Dit gaan we vormgeven door en voor de begeleiders.

Vandaar dat we tijdens deze bijeenkomst aan de slag gaan met drie hoofdthema’s om met elkaar te bepalen wat nodig is om hierin verbetering in aan te brengen. Hierbij willen we komen tot concrete en doelgerichte acties om vervolgens hiermee écht aan de slag te gaan.

De 3 hoofdthema's van de werksessie voor begeleiders

Wie is de mens achter de cliënt?

Elke dag worden cliënten in de complexe zorg begeleid en ondersteund door mensen die hart hebben voor hun vak. Dit kwam naar voren vanuit Project WAVE, ondanks de vele uitdagingen die het gedrag van de cliënten met zich meebrengt. Hoe kijk jij naar dit gedrag? Wat zegt dit gedrag over de behoeften van de cliënt? Hoe goed ken jij de cliënt en de voorgeschiedenis? Hoeveel tijd heb je om het hier met elkaar over te hebben? Wat zou ondersteunend kunnen zijn om meer zicht te hebben op wie die cliënt is? Belangrijk om hier zicht op te hebben en dit gesprek te blijven voeren met elkaar, maar hoe?

Samenwerking vanuit outsidersblik

Hoe zorgen we ervoor dat we vanuit nieuwsgierige en open blik naar de behoeften en het gedrag van onze cliënten blijven kijken? Kunnen we het wel van professionals vragen om dit dag in en dag uit te blijven doen. Zeker met de huidige uitdagingen in de zorg. Project WAVE heeft laten zien wat een onmisbare waarde een outsiders blik kan hebben voor de verbetering van de complexe zorg in brede zin. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen vanuit de outsidersblik? Welke ideeën zouden hierbij passend en haalbaar zijn?

Totale samenwerking

De kern van het oorspronkelijk Afrikaanse gezegde “It takes a village to raise a child” kunnen we ook gebruiken voor het bieden van goede zorg aan cliënten in de complexe zorg. Vanuit Project WAVE werd duidelijk dat iedere betrokkene, mensen uit het sociaal netwerk van de cliënt én de professionals op alle lagen binnen een organisatie, van groot belang zijn in het bieden van goede zorg. Dit niet afzonderlijk van elkaar maar juist met elkaar. Dit is een grote uitdaging en hoe kun je als begeleider hier aandacht voor vragen en dit binnen een organisatie voor elkaar krijgen? Kortom: durf jij groot te denken en klein te doen? Of heb jij nog andere thema’s binnen de complexe zorg die absoluut aandacht verdienen?

Meld je aan voor de werksessie op 2 november a.s. op locatie VGN in Utrecht (13.30 - 16.30)

Stuur tot 10 oktober een bericht naar projectwave.hetvervolg@bpsw.nlGraag tot ziens op 2 november a.s.

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 51

Inschrijven nieuwsbrief