Blog Whitley en Jytte - Afstudeeropdracht

Whitley en Jytte - nieuwkomers13 december 2019

Wij zijn Whitley en Jytte en wij hebben onze afstudeeropdracht uitgevoerd bij Waves/CHALLENGE!. Via de vacaturebank vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn wij hier terecht gekomen en door middel van Klaartje Klaver (CCE) zijn wij samen gestart aan het onderzoek. Binnen CHALLENGE! kregen wij de mogelijkheid om zelf te bedenken wat wij wilden gaan onderzoeken voor onze afstudeeropdracht. Het onderwerp waarnaar wij onderzoek hebben gedaan is, hoe kijken mensen naar personen met ernstige/matige verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag en wat voor invloed dit heeft op de manier van handelen met deze mensen. 

Binnen dit onderzoek mochten wij zelf nadenken over hoe wij dit wilden gaan vormgeven. De begeleiding vanuit CHALLENGE! gaf hierin veel ruimte om creatief en out of the box te denken. Dit heeft geleid tot een mooi resultaat. Met dit onderzoek wilden wij bereiken dat er bewustwording van een eventuele kokervisie werd gecreëerd onder de professionals, outsider en ons. Positieve feedback en reacties na de presentatie duidde erop dat het doel van het onderzoek behaald is. De presentatie heeft veel opgeroepen bij het publiek en bij onszelf. Zo kwamen we met z’n alle tot de conclusie dat het onderwerp van ons onderzoek meer terug moet komen in de opleiding. Ook voor CHALLENGE!/ WAVES biedt ons onderzoek meer mogelijkheden om verder op door te onderzoeken. 

Als wij kritisch naar onszelf kijken heeft dit onderzoek ons veel opgeleverd.  Wij zijn ons nu bewust van onze eigen kokervisie en verwachten door middel van deze bewustwording dat dit minder terug zal komen in de praktijk. Niet alleen voor ons is bewustwording belangrijk maar wij vinden dit ook belangrijk voor alle andere hulpverleners en hulpverleners in spe. CHALLENGE! Biedt veel mogelijkheden voor studenten om onderzoek te doen. Wij zouden het interessant vinden als er verder onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van ons onderzoek. Hierbij doelen wij op meer literatuuronderzoek over kokervisie en bewustwording en de outsider en professional er op te blijven bevragen en hen te blijven attenderen op een eventuele kokervisie. 

Kortom, wij vonden het een interessant en leerzaam onderzoek. Wij hebben er zelf veel van geleerd en zijn blij om te horen dat de docenten hier meer prioriteit op willen leggen zodat de studenten aan de slag gaan met hun eigen bewustwording van hun eventuele mogelijke kokervisie. Het succes van het onderzoek is mede tot stand gekomen door de goede samenwerking en begeleiding.

0 reacties  

Whitley en Jytte - nieuwkomers

Whitley en Jytte - nieuwkomers
Aantal blogs: 1

Inschrijven nieuwsbrief