Nieuws - eindproducten outsider-onderzoekers (Titus)

WAVE28 november 2022

In april 2019 ontmoet outsider-onderzoeker Titus zijn hoofdpersoon Tamara voor het eerst. Langzaam leert hij de wereld rondom haar kennen.

In samenwerking met bewegingsagoog Falko ontwerpt hij een speciaal programma voor Tamara, met als doel om haar ontspanning zowel fysiek als mentaal te vergroten. Het programma lijkt effect te hebben en de betrokkenen willen de methodiek ook bij andere bewoners van andere locaties gaan toepassen.

3 jaar later, in 2022 kijkt Titus met een goed gevoel terug op de samenwerking met de begeleiding van Tamara. Ook al vindt hij het achteraf wel heel jammer dat hij Tamara persoonlijk niet beter heeft leren kennen en (mede door corona) op een afstand heeft moeten blijven.

Als eindproduct schreef Titus zeven gedichten over en voor Tamara. Een collega outsider-onderzoeker maakte daar illustraties bij. Hij draagt dit eerbetoon op aan Tamara en haar wereld, aan allen die haar een beter leven toewensen en daar alle inzet voor hebben getoond en blijven tonen.

Lees en kijk hier naar het boekje 'Tamara'. 

0 reacties  

WAVE

WAVE
Aantal blogs: 29

Inschrijven nieuwsbrief